Wsparcie zespołów badawczych

Celem wsparcia  finansowego zespołów  badawczych  jest  wzmocnienie  potencjału naukowego  Instytutu  Nauk  Biologicznych  poprzez  zwiększenie  liczby składanych wniosków o finansowanie badań z funduszy zewnętrznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze utworzone przez pracowników INB zgodnie z Regulaminem.

Szczegóły dotyczące wsparcia znajdują się w załącznikach:

Regulamin wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

Załącznik nr 1 – wniosek o finansowanie wewnętrznego projektu badawczego dla zespołu badawczego w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

Załącznik nr 2 – raport merytoryczny i finansowy z realizacji wewnętrznego projektu badawczego

Załącznik nr 3 – kryteria oceny projektu badawczego finansowanego z funduszy wewnętrznych Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

 

    Autor
    Iwona Nogieć