Wsparcie studentów

Wsparcie w sytuacjach kryzysowych (pandemia)

Konsultacje psychologiczne - Wsparcie psychologiczne - Dla osób z niepełnosprawnościami - Student - Strona główna UMCS

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,59,wsparcie-psychologiczne-w-czasie-epidemii,95343.chtm

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów SENSUM https://www.umcs.pl/pl/punkt-wsparcia-sensum.htm

 

Akty prawne regulujące Wsparcie studentów  w UMCS

ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-41-2019-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-26-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-swiadczen-dla-studentow-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,81246.chtm

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-1-kwietnia-2019-r-w-sprawie-stypendiow-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-studentow-i-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

+ zmiana
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002297

 

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami https://www.umcs.pl/pl/dla-osob-niepelnosprawnych,147.htm


Kredyty- lik do strony
https://www.umcs.pl/pl/kredyty-studenckie,144.htm

Organizacje studenckie- link do strony https://www.umcs.pl/pl/organizacje-studenckie-i-doktoranckie,166.htm

Granty-badania-projekty-link do strony https://www.umcs.pl/pl/granty-badania-projekty,12279.htm

Przyjazny Uniwersytet https://www.umcs.pl/pl/przyjazny-uniwersytet-link-,12397.htm

Biuro Rozwoju Kompetencji https://www.umcs.pl/pl/biuro-rozwoju-kompetencji-link-,153.htm

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu najlepszego absolwenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Regulamin najlepszego absolwenta
https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-56-2018-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-27-wrzesnia-2018-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-nadawania-tytulu-najlepszego-absolwenta-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,69167.chtm

Pomoc materialna https://www.umcs.pl/pl/stypendia.htm