Wręczenie dyplomów laureatom stypendium MNiSW

27.03.2014

27 marca 2014 r. Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk wręczyła w Sali Senatu UMCS dyplomy i upominki dla laureatów stypendium MNiSW.