Wręczenie dyplomów laureatom stypendium MNiSW

27 marca 2014 r. Prorektor ds. Studenckich prof. Urszula Bobryk wręczyła w Sali Senatu UMCS dyplomy i upominki dla laureatów stypendium MNiSW.

Lista stypendystów UMCS:

 1. Łukasz Bolesta – Prawo.
 2. Maciej Mińko – Prawo.
 3. Paweł Szczęśniak – Prawo.
 4. Magdalena Lech – FiR.
 5. Beata Agnieszka Lewicka – FiR.
 6. Iwona Chmielewska – Zarządzanie.
 7. Volodymyr Krasko – Filologia rosyjska.
 8. Emil Chról – Filologia rosyjska.
 9. Magdalena Pawluk – Filologia polska.
 10. Martyna Bakun – Grafika.
 11. Karolina Filipczak – Edukacja artystyczna.
 12. Aleksandra Majewska – Edukacja artystyczna.
 13. Ewa Król – Psychologia.
 14. Kamil Franczyk – Psychologia.
 15. Anna Bojarska – Pedagogika.
 16. Ariel Orzełek – Historia.
 17. Małgorzata Moskal – Historia.
 18. Kamil Michaluk – Historia.
 19. Jan Gawron – Historia.
 20. Kamil Jakimowicz – Historia.
 21. Kamil Maciąg – Biotechnologia.
 22. Karolina Okła – Biotechnologia medyczna.
 23. Marcin Sanakiewicz – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
 24. Ewelina Kancik - Nauki społeczne (doktorantka).

 

 

 

  Aktualności