WPiD - Wybory 2020

Wybory członków Senatu UMCS 2020

Szanowni Państwo,

a) w dniu 30 czerwca 2020 roku o godzinie 9:30 w Auli Wydziału Politologii
i Dziennikarstwa odbędą się wybory w grupie pracowników zatrudnionych na
stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk o
Komunikacji Społecznej i Mediach. Do obsadzenia jest jeden mandat.

Osoby uczestniczące w zebraniu wyborczym proszone są o przyjście, ze
względów bezpieczeństwa, w maskach ochronnych/przyłbicach oraz rękawicach
ochronnych.

b) w dniu 3 lipca 2020 roku odbędą się wybory w grupie nauczycieli akademickich
zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z
Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Centrum Europy Wschodniej oraz
Biblioteki UMCS w sposób zdalny. Do obsadzenia jest jeden mandat.


c) wybory Senatora w grupie pracowników zatrudnionych na stanowiskach
profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk o Polityce i
Administracji odbędą się zdalnie w dniu 3 lipca. Szczegółowe informacje
zostaną przesłane w odrębnym mailu.

Kandydatów na Senatorów należy zgłaszać do dyżurujących członków
Wydziałowej Komisji Wyborczej (p. 029 WPiD) w następujących terminach:

1. 24 czerwca (środa) – 12:00-13:00
2. 25 czerwca (czwartek) – 13:00-14:00
3. 29 czerwca (poniedziałek) – 13:00-14:00
4. 1 lipca (środa) - 11:00-12:00


Do zgłoszenia zawierającego podpisaną przez Kandydata zgodę należy
dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1
pkt 1-5 i 7 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Dokumenty w
załączeniu oraz do pobrania na stronie WPiD.