WPiD - Wybory 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wybory do Kolegium Elektorów
dokonującego wyboru JM Rektora UMCS zostaną przeprowadzone w dniu 13 marca
2020 roku:

a) o godzinie 9:30 w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa odbędą się
wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupie pracowników z tytułem
naukowym lub stopniem doktora habilitowanego z Wydziału Politologii i
Dziennikarstwa

b) o godzinie 11:30 w Auli Wydziału Politologii i Dziennikarstwa odbędą
się wybory elektorów do Kolegium Elektorów w grupie pozostałych
nauczycieli akademickich z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz
Centrum Europy Wschodniej i Biblioteki UMCS

Kandydatów na elektorów należy zgłaszać do Pani mgr Barbary Boguty (Wydział
Politologii i Dziennikarstwa UMCS, p. 016) w terminie do dnia 6 marca br. do godz. 15.00.
Do zgłoszenia Kandydata należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań
określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy oraz zgodę Kandydata na
kandydowanie.