Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem środków na badania w ramach międzynarodowych projektów badawczych zapraszamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej, Rektorat, pokój 1207:

Zapraszamy także do odwiedzenia nowego serwisu internetowego UMCS dedykowanego projektom badawczym międzynarodowym, dostępnego pod adresem projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe, gdzie znajdą Państwo informacje na temat następujących zagadnień: 

  • projekty badawcze międzynarodowe: możliwości finansowania badań, otwarte nabory w konkursach na granty, stypendia indywidualne dla naukowców; 
  • szkolenia, spotkania brokerskie poświęcone tematyce projektów badawczych międzynarodowych; 
  • możliwości nawiązania zagranicznej współpracy badawczej; 
  • dobre praktyki z realizowanych projektów na UMCS; 
  • baza laueratów grantów; 
  • informacje o programie Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa; 
  • ścieżki postępowania w aplikowaniu o środki na badania naukowe.
related related
related related