Wnioskowanie krok po kroku

Zapraszamy Państwa do składania wniosków w konkursach na projekty badawcze międzynarodowe. Poniżej znajdą Państwo zakres wsparcia Centrum Współpracy Międzynarodowej we wnioskowaniu w przypadku, gdy mają Państwo pomysł badawczy w konkretnym konkursie oraz w sytuacji, gdy są Państwo na etapie poszukiwań konkursu zgodnego z Państwa obszarem badań.

 

 Wzór formularza zgłoszeniowego:

Przykładowy List Intencyjny (w przypadku braku wzoru w dokumentacji projektowej):