Wniosek o zapomogę

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji materialnej a od zdarzenia nie minęło więcej niż pół roku.  Aplikowanie dla studentów w roku akademickim 2019/2020 przebiega przy pomocy USOSweb.

Aby rozpocząć wypełnianie wniosku o zapomogę w USOSweb należy kliknąć na głównej stronie

DLA WSZYSTKICH -> WNIOSKI -> wybrać odpowiedni wniosek z listy i kliknąć „zacznij wypełniać”. 

Czytaj uważnie komunikaty, które wyświetla system. Po uzupełnieniu odpowiednich danych na ekranach klikaj „DALEJ” i przechodź na następne ekrany.

Ekran 0 - uzupełnij dane dotyczące wszystkich kierunków, które ukończyłeś/aś lub jesteś w ich trakcie (bez względu na kierunek, stopień czy uczelnie). Klikając "Dodaj" pojawi się lista dostępnych szkół. W polu "Wyszukaj" wpisz swoją szkołę. Następnie uzupełnij kierunek, poziom studiów, status na kierunku i bardzo uważnie okres Twojego pobytu na tych studiach.

Jeżeli ukończyłeś/aś kilka kierunków - dodaj je klikając "Dodaj".  related

Na końcu potwierdź prawdziwość podanych danych.System sprawdzi czy jesteś uprawniony do pobierania świadczenia. Jeśli nie - pojawi się odpowiedni komunikat z powodem dlaczego nie przysługuje Ci świadczenie. Np.:

Ekran 2 - Podczas uzupełniania danych sprawdzaj czy wszystko się zgadza. Jeśli nie masz wpisanego numeru konta – uzupełnij. Jeśli chcesz dostawać świadczenia na inne konto niż to w systemie - musisz zgłosić się do dziekanatu z prośbą o zmianę konta. Wszystkie świadczenia na uczelni są wypłacane tylko na jedno konto studenta.

 

    Ekran 3  - należy wybrać powód starania się o zapomogę i możliwie najdokładniej opisać swoją sytuację.

 

 

 Ekran 4 -  należy wpisać oraz wgrać wszystkie dokumenty/zaświadczenia potwierdzające zaisntaniałą sytuację (w formacie pdf).

 Ekran 5 i 6 -  należy sprawdzić czy wszystko jest w porządku i kliknąć DALEJ:PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE. W  tym momencie na Twojego maila przyjdzie kod autoryzacyjny, który należy wpisać na następnym Ekranie 6. Po jego wpisaniu należy kliknąć PODPISZ I ZŁÓŻ ELEKTRONICZNIE co skutkuje złożeniem wniosku w systemie (status Złożony).