Wniosek o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów UMCS w roku akademickim 2019/2020 należy 

generować i rejestrować  w USOSweb w terminie od 4 do 13 października.

Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i dostarczyć do odpowiedniej komisji podczas jej dyżurów w termnie od 4 do 14 października!

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium po 13 października nie będzie możliwe!

Po wypełnieniu wniosku w USOSweb i akceptacji przez koordynatora, wydrukuj wniosek, podpisz go i dostarcz w wersji papierowej wraz z całą dokumentacją do komsiji swojego Wydziału.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zapoznaj się z poniższą instrukcją oraz 

Regulaminem świadczeń dla studentów UMCS , który znajdziesz tutaj  

1. Zaloguj się na stronie usosweb.umcs.pl.

2. Wybierz dział „Dla wszystkich” u góry strony, a następnie wejdź we „Wnioski”. Tutaj wybierz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Aby rozpocząć wypełnianie wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb należy kliknąć „zacznij wypełniać” przy wniosku o stypendium rektora.

 

 

3. Na Ekranie 0 uzupełnij dane dotyczące wszystkich kierunków, które ukończyłeś lub jesteś w ich trakcie (bez względu na kierunek, stopień czy uczelnię. NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW Aby wyszukać uczelnię zacznj wpisywać jej nazwę w polu "Wyszukaj". Uzupełnij  kierunek, poziom studiów, Twój status na tym kierunku oraz okres trwania Twojej historii na tym kierunku. Jest to BARDZO WAŻNE bo na tej podstawie zostanie obliczony okres, w którym jesteś uprawniony do otrzymywania świadczenia. Kliknij „dodaj” aby dodać kolejne kierunki. Jeżeli chcesz je usunąć kliknij „usuń”. Pamiętaj, że przez pojęcie „ukończone” rozumie się ukończenie studiów I-go stopnia, II-go stopnia, jednolitych magisterskich, zarówno na UMCS jak i wszystkich pozostałych uczelniach wyższych.

 

 

4. Na ekranie 1 pojawią się aktualne programy studiów. Zaznacz ten, w ramach którego chcesz złożyć wniosek.

 

 

5. Na ekranie 2 pojawią się Twoje dane osobowe. Jeżeli są nieaktualne, to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zgłoszenia zmian w swoim dziekanacie. Pojawi się także informacja, na jakim programie studiów składasz swój wniosek.

 

 

6. Na ekranie 3 zaznacz z jakiego tytułu ubiegasz się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Możesz złożyć wniosek uwzględniający wszystkie wymienione kryteria. W przypadku doktorantów będzie jedynie opcja - osiągnięcia doktoranckie.

 

 

7. Na ekranie 4 wybierz ranking, który zostanie użyty jako podstawa do przyznania stypendium czyli kierunek, na którym chcesz wnioskować o przyznanie świadczenia. Średnia, która pojawia się w generowanym wniosku została obliczona przez Twój dziekanat. Nie musisz dołączać do wniosku papierowej wersji zaświadczenia. Pamiętaj jednak, że możesz zweryfikować swoją średnią samodzielnie na podstawie uzyskanych ocen. NIE DOTYCZY DOKTORANTÓW

 

 

8. Na kolejnym ekranie możesz wskazać typy osiągnięć, na podstawie których będziesz ubiegać się o przyznanie stypendium rektora. Pamiętaj, że każde zgłoszone osiągnięcie musisz odpowiednio udokumentować.

DOKTORANCI

  • kody po myślniku sugerują wydział, którego dotyczą czyli np. d-POL04 - będzie dotyczyło wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Należy przewijać stronę aż do znalezienia odpowiedniego wydziału i tam przypasować swoje osiągnięcie.
  • Należy nie przejmować się kiedy przy osiągnięciu pojawi się punktacja "0". To komisja będzie przyznawała punkty a w niektórych przypadkach istnieje rozpiętość punkotwa dla danego osiąniecia i niemożliwe było wpisanie sztywnych punktów.

 

 

STUDENCI

  • jeśli zostanie zaznaczonych kilka rodzajów osiągnięć będą się one pojawiały na kolejnych ekranach np. najpierw artystyczne i po wyborze osiągnięcia klijąc DALEJ pojawi się plansza z osiagnięciami sportowymi do wyboru 

 

 

9. Pamiętaj, aby zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia zostały dodane do generowanego wniosku oraz odpowiednio opisane. Wersja papierowa zaświadczeń powinna zawierać numerację w prawym górnym rogu dokumentu zgodną z numeracją osiągnięć na wydruku wniosku.

Suma punktów, która pojawia się jako podsumowanie przy typie zgłoszonego osiągnięcia nie jest równoznaczna z tym, że taką liczbę punktów otrzymasz! Pamiętaj, że wnioski ocenia odpowiednia do tego komisja, która weryfikuje merytorycznie zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia oraz prawidłowość ich potwierdzenia.

Pamiętaj, że w roku akademickim 2019/2020 ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2018/2019.

12. Na ekranie 8 zostaniesz poinformowany, że wniosek jest gotowy do zarejestrowania. Sprawdź poprawność wypełnienia wniosku i naciśnij przycisk ZAREJESTRUJ na dole strony, jeśli wniosek nie zawiera błędów i na pewno chcesz go zarejestrować. Zarejestrowanego wniosku nie można już usunąć z systemu. Jeśli chcesz poprawić wniosek, naciśnij przycisk WRÓĆ.

Zapoznaj się dokładnie z oświadczeniami, które składasz. Na tym etapie możesz także zobaczyć podgląd swojego wniosku.

 

 

13. Twój wniosek został pomyślnie zarejestrowany (najpóźniej do 13 października!)

 


 

Wniosek wydrukuj, podpisz i wraz z całą niezbędną dokumentacją w świetle regulaminu przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, a następnie w terminie 4 – 14 października w godzinach dyżurów odpowiedniej komisji swojego Wydziału.