Wniosek o stypendium rektora

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów UMCS w roku akademickim 2018/2019 generowane są i rejestrowane w USOSweb w terminie od 4 do 13 października. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować i dostarczyć do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej podczas dyżurów WSKS w terminie od 4 do 15 października!

Uwaga! Wygenerowanie wniosku o stypendium po 13 października nie będzie możliwe!

Po wypełnieniu wniosku w USOSweb i akceptacji przez koordynatora, wydrukuj wniosek, podpisz go i dostarcz w wersji papierowej wraz z całą dokumentacją do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej swojego Wydziału.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zapoznaj się z poniższą instrukcją oraz regulaminem przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, który znajdziesz na stronie internetowej UMCS.

 

1. Zaloguj się na stronie usosweb.umcs.pl.


2. Wybierz dział „Dla wszystkich” u góry strony, a następnie wejdź we „Wnioski”. Tutaj wybierz wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Aby rozpocząć wypełnianie wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w USOSweb należy kliknąć „zacznij wypełniać” przy wniosku o stypendium rektora.

kliknij w obrazek

3. Na Ekranie 0 uzupełnij dane dotyczące wszystkich kierunków, które ukończyłeś lub jesteś w ich trakcie (bez względu na kierunek, stopień czy uczelnie).

kliknij w obrazek

Klikając TAK na ekranie 0 pojawi się kolejna plansza. Kliknij „dodaj” a wyświetli się plansza na wpisanieodpowiednich danych. Jeżeli chcesz je usunąć kliknij „usuń”. Pamiętaj, że przez pojęcie „ukończonych kierunków” rozumie się ukończenie studiów I-go stopnia, II-go stopnia, jednolitych magisterskich, zarówno na UMCS jak i wszystkich pozostałych uczelniach wyższych.

kliknij w obrazek

4. Na ekranie 1 pojawią się aktualne programy studiów. Zaznacz ten, w ramach którego chcesz złożyć wniosek.

kliknij w obrazek

5. Na ekranie 2 pojawią się Twoje dane osobowe. Jeżeli są nieaktualne, to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do zgłoszenia zmian w swoim dziekanacie. Pojawi się także informacja, na jakim programie studiów składasz swój wniosek.

 kliknij w obrazek

6. Na ekranie 3 zaznacz z jakiego tytułu ubiegasz się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Możesz złożyć wniosek uwzględniający wszystkie wymienione kryteria.

kliknij w obrazek

7. Na ekranie 4 wybierz ranking, który zostanie użyty jako podstawa do przyznania stypendium czyli kierunek, na którym chcesz wnioskować o przyznanie świadczenia. Średnia, która pojawia się w generowanym wniosku została obliczona przez Twój dziekanat. Nie musisz dołączać do wniosku papierowej wersji zaświadczenia. Pamiętaj jednak, że możesz zweryfikować swoją średnią samodzielnie na podstawie uzyskanych ocen.

kliknij w obrazek

8. Na ekranie 7 możesz wskazać typy osiągnięć, na podstawie których będziesz ubiegać się o przyznanie stypendium rektora. Pamiętaj, że każde zgłoszone osiągnięcie musisz odpowiednio udokumentować, zgodnie z wymogami załącznika nr 3 do regulaminu.

kliknij w obrazek

9. Pamiętaj, aby zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia zostały dodane do generowanego wniosku oraz odpowiednio opisane. Wersja papierowa zaświadczeń powinna zawierać numerację w prawym górnym rogu dokumentu zgodną z numeracją osiągnięć na wydruku wniosku.

Suma punktów, która pojawia się jako podsumowanie przy typie zgłoszonego osiągnięcia nie jest równoznaczna z tym, że taką liczbę punktów otrzymasz! Pamiętaj, że wnioski ocenia odpowiednia do tego komisja, która weryfikuje merytorycznie zgłoszone przez Ciebie osiągnięcia oraz prawidłowość ich potwierdzenia.

Pamiętaj, że w roku akademickim 2018/2019 ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2017/2018.

kliknij w obrazek

12. Na ekranie 8 zostaniesz poinformowany, że wniosek jest gotowy do zarejestrowania. Sprawdź poprawność wypełnienia wniosku i naciśnij przycisk ZAREJESTRUJ na dole strony, jeśli wniosek nie zawiera błędów i na pewno chcesz go zarejestrować. Zarejestrowanego wniosku nie można już usunąć
z systemu. Jeśli chcesz poprawić wniosek, naciśnij przycisk WRÓĆ.

Zapoznaj się dokładnie z oświadczeniami, które składasz. Na tym etapie możesz także zobaczyć podgląd swojego wniosku.

kliknij w obrazek

13. Twój wniosek został pomyślnie zarejestrowany (najpóźniej do 13 października!)


Wniosek wydrukuj, podpisz i wraz z całą niezbędną dokumentacją w świetle regulaminu przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów, a następnie w terminie 4 – 15 października w godzinach dyżurów WSKS dostarcz go do Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej swojego Wydziału.