WMFiI - Wybory do Kolegium Elektorów 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

I - Przeprowadzając wybory w grupie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, dokonujących wyboru elektorów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora UMCS, Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że z uprawnionych do głosowania wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały następujące osoby:

1. Mariusz Bieniek

2. Tadeusz Domański

3. Wojciech Grudziński

4. Wiesław Gruszecki

5. Mariusz Krawiec

6. Przemysław Matuła

7. Przemysław Stpiczyński

8. Ryszard Zdyb

9. Bożena Zgardzińska

i tym samym zostały wybrane do Kolegium Elektorów UMCS do wyboru Rektora.

II - Przeprowadzając wybory w grupie  pozostałych nauczycieli akademickich, dokonujących wyboru elektorów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora UMCS, Wydziałowa Komisja Wyborcza stwierdza, że z uprawnionych do głosowania wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały następujące osoby:

1.  Anna Gąsior

2. Jarosław Bylina

3. Piotr Schneider

 i tym samym zostały wybrane do Kolegium Elektorów UMCS do wyboru Rektora.