Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego

Tytuł projektu: „Właściwości przeciwdrobnoustrojowe i fizykochemiczne miodów z województwa podkarpackiego”

Nr umowy: W106; MNISW/2020/167/DIR/NN4

Jednostka organizacyjna: Wydział Biologii i Biotechnologii

Wartość projektu: 24 911,25 PLN

Termin realizacji: 07.10 2019 - 30.06.2020

    Autor
    Dorota Obydź