Władze Wydziałów

Wydział Artystyczny

Dziekan: prof. dr hab. Krzysztof Szymanowicz

Prodziekani:

 

Wydział Biologii i Biotechnologii

Dziekan: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Prodziekani:

 

Wydział Chemii

Dziekan: prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska

Prodziekani:

 
 

Wydział Ekonomiczny

Dziekan: dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw.

Prodziekani:

 

Wydział Filozofii i Socjologii

Dziekan: dr hab. Andrzej Ostrowski

Prodziekani:

Wydział Humanistyczny

Dziekan: prof. dr hab. Robert Litwiński

Prodziekani:

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dziekan: dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw.

Prodziekan: dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. 
 

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Dziekan: dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.

Prodziekani:

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dziekan: prof. dr hab. Janusz Kirenko

Prodziekani:

 

Wydział Politologii

Dziekan: prof. dr hab. Iwona Hofman

Prodziekani:

 
 

Wydział Prawa i Administracji

Dziekan: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak

Prodziekani:

 

Wydział Zamiejscowy w Puławach

Dziekan: dr hab. Grzegorz Smyk, prof. nadzw.

Prodziekan: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki