Władze UMCS 2016-2020

Rektor

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
tel. +48 (81) 537 51 07
e-mail: rektor@umcs.pl

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw.
tel. +48 (81) 537 51 12
e-mail: prores@poczta.umcs.lublin.pl

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
tel. +48 (81) 537 52 05
e-mail: prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

Prorektor ds. Studenckich

prof. dr hab. Urszula Bobryk
tel. +48 (81) 537 52 84
e-mail: prorektorstud@umcs.pl

Prorektor ds. Ogólnych

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. nadzw.
tel. +48 (81) 537 51 09
e-mail: prorektor@umcs.pl

Kanclerz

mgr Grażyna Elżbieta Fiok
tel. +48 (81) 537 51 13
e-mail: kanclerz@umcs.pl