Władze Instytutu Kulturoznawstwa

Dyrektor:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. nadzw

 

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr Agata Rybińska - przewodnicząca oraz Członkowie (w porządku alfabetycznym):

dr Radosław Bomba

dr Magdalena Dąbrowska

mgr Magdalena Długosz

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

dr Beata Lisowska

dr Stefan Münch

dr Ewa Rybałt

dr hab. Andrzej Trzciński