Władze Instytutu Kulturoznawstwa

Dyrektor:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

 

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

dr hab. Grzegorz Żuk - przewodniczący oraz członkowie:dr hab. Adam Kopciowski


dr Radosław Bomba

 

dr Teresa Klimowicz


dr Agnieszka Kościuk-Jarosz


dr Stefan Münch


dr Ewa Rybałt


mgr Magdalena Długosz

 

 

Rada Pracodawców

Mirosław Korbut – były dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej

Grzegorz Rzepecki – dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie

Tomasz Pietrasiewicz  - dyrektor Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN”

Grzegorz Żuk – były dyrektor Wydawnictwa UMCS