Władze Instytutu Kulturoznawstwa

Dyrektor:

dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS

 

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 

dr hab. Grzegorz Żuk - przewodniczący oraz członkowie:dr hab. Adam Kopciowski


dr Radosław Bomba

 

dr Teresa Klimowicz


dr Agnieszka Kościuk-Jarosz


dr Stefan Münch


dr Ewa Rybałt


mgr Magdalena Długosz