Władze Instytutu

Dyrektor:
dr hab. Zbigniew Mazur 
p. 522, tel. (+48) (81) 537-53-89 fax (+48) (81) 537-52-79

Zastępca dyrektora:
dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS  
p. 522, tel. (+48) (81) 537-53-89, fax (+48) (81) 537-52-79

Sekretariat:
mgr Monika Chudy
p. 523, tel. (+48) (81) 537-53-89, fax (+48) (81) 537-52-79

Koordynator programu Erasmus:
dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga, prof. UMCS

Opiekunowie Koła Naukowego:
dr Anna Bendrat, mgr Katarzyna Góral

Koordynator ds. studentów zagranicznych
mgr Kateryna Laidler (k.laidler@poczta.umcs.lublin.pl)

Rada Instytutu:

 • dr hab. Zbigniew Mazur
 • dr hab. Adam Głaz
 • prof. dr hab. Joanna Durczak
 • prof. dr hab. Henryk Kardela
 • prof. dr hab. Wiesław Krajka
 • prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
 • dr hab. Halina Chodkiewicz
 • dr hab. Christopher Garbowski
 • dr hab. Anna Kędra-Kardela
 • dr hab. Aleksandra Kędzierska
 • dr hab. Andrzej Kowalczyk
  dr hab. Jerzy Kutnik
 • dr hab. Przemysław Łozowski
 • dr hab. Wojciech Nowicki
 • dr hab. Katarzyna Sokołowska
 • dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga
 • dr hab. Irmina Wawrzyczek
 • dr Izabella Kimak
 • dr Marta Komsta
 • mgr Alicja Dziedzic-Rawska (przedstawiciel doktorantów)
 • lic. Patrycja Barszczewska (przedstawiciel studentów)

Zespół Programowy:

 • prof. dr hab. Henryk Kardela
 • dr hab. Katarzyna Sokołowska
 • dr Edyta Frelik
 • dr Joanna Jablońska-Hood
 • dr Izabela Jarosz
 • mgr Joanna Berej (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Joanna Warda (przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych)
 • mgr Michał Zgorzałek (przedstawiciel doktorantów)
 • Eliza Flondro (przedstawiciel studentów)

Zespół ds. Jakości Kształcenia:

 • dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
 • dr Daria Bębeniec
 • dr Marta Komsta
 • dr Piotr Szczypa
 • mgr Katarzyna Góral
 • mgr Aleksandra Pasławska (doktorantka)

Logo Polish Journal of English Studies  Logo Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej