Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Psychologii
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Dyżur dyrektorski
Poniedziałek 10.30-11.30
Piątek 10.00-11.00

tel. 81 537-60-72, 81 537-60-57
20-080 Lublin, Pl. Litewski 5, pok 63

Zastępca Dyrektora
dr hab. Aneta Borkowska profesor uczelni

Dyżur dyrektorski
Wtorek 8.30-9.30
Środa 11.15-12.15

tel. 81 537-60-57
20-080 Lublin, Pl. Litewski 5, pok 63

Sekretariat (godz. 9.00 - 13.00)
mgr Bożena Kąkol
p. 63, tel. 81 537-60-57, e-mail: psych@hektor.umcs.lublin.pl

Adres:
Instytut Psychologii
pl. Litewski 5
20-080 Lublin

Kierownik obiektu

dr Elżbieta Muciek
tel. 81 537-60-11
tel. kom. sł. 519 319 671