Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Psychologii
prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Dyżur dyrektorski
Poniedziałek 11.00-13.00

tel. 81 537-60-58
20-612 Lublin, ul. Głęboka 45

Zastępca Dyrektora
dr hab. Aneta Borkowska profesor uczelni

Dyżur dyrektorski
wtorek 10.00 - 11.00
czwartek 9.00 - 10.00

tel. 81 537-60-59
20-612 Lublin, ul. Głęboka 45

Sekretariat (godz. 9.00 - 13.00)
mgr Bożena Kąkol
tel. 81 537-60-57, e-mail: psych@mail.umcs.pl

Adres:
Instytut Psychologii
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kierownik obiektu

dr Elżbieta Muciek
tel. 81 537-60-11
tel. kom. sł. 519 319 671