Dziekan
Dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS

Dyżury w sem. zimowym 2018/2019
wtorek 10.30-12.00
czwartek 12.00-14.00


Prodziekan ds. Ogólnych
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Dyżury w sem. zimowym 2018/2019
wtorek 11.30-13.00
czwartek 9.30-11.00

        

 

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej 
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS

Dyżury w sem. zimowym 2018/2019
poniedziałek 11.30-13.30
czwartek 13.30-15.00 

Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Dyżury w sem. zimowym 2018/2019
wtorek 11.30-12.30
czwartek 10.00-11.00