Dziekan
Dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.

Dyżury (s. letni 2017/18):
Wtorek 10.30-12.00
Czwartek 10.00-12.00

Prodziekan ds. Ogólnych
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

Dyżury (s. letni 2017/18):
Wtorek 13.00-14.30
Czwartek 12.00-13.30

        

 

Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej 
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. nadzw.

Dyżury (s. letni 2017/18):
Wtorek 13.30-15.00
Czwartek 9.00-10.30

 

Prodziekan ds. Studenckich
Dr hab. Marek Woźniak, prof. nadzw.

Dyżury (s. letni 2017/18): 
Wtorek 11.30-12.30
Czwartek 10.00-11.00