1.10.2019 r. Instytut Filologii Słowiańskiej został przekształcony w Katedry: Językoznawstwa Słowiańskiego oraz Literaturoznawstwa Słowiańskiego w ramach nowego INSTYTUTU NEOFILOLOGII UMCS (dyrektor IN: dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS).

Funkcję kierownika Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego pełni prof. dr hab. Roman Lewicki.

Funkcję kierownika Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego pełni prof. dr hab. Siergiej Kowalow.