Dziekan Wydziału


dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

dyżury  - pokój nr 3, budynek B:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 12.00
 
 

Prodziekan Wydziału


 
dyżury – pokój nr 2, budynek B:

poniedziałek w godzinach 10.00 – 11.00

środa* w godzinach 9.00 – 10.00

* z wyjątkiem dni, w których odbywa się posiedzenie Senatu
 
 
 

Asystent Dyrektora

pok. 236 A (budynek A)

tel. (81) 537 61 69


Dyrekcja Instytutu Fizyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS

Katedra Fizyki Materiałowej IF UMCS

Asystent Dyrektora

pok. 601 (budynek C)

tel. (81) 537 61 43, (81) 537 61 88


Dyrekcja Instytutu Informatyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS


 Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Jarosław Bylina

 Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS

 Asystent Dyrektora

pok. 427 (budynek D)

tel. (81) 537 62 23


 Adres Wydziału


ul. Radziszewskiego 10

20-031 Lublin


Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  (www.mfi.umcs.pl)

Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (na stronie UMCS)