Dziekan Wydziału


dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. UMCS

Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS

Dziekanat: pok. 3 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5212

e-mail: mfi.dziekan@umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach: 9.00-10.00


Prodziekan Wydziału


dr hab. Przemysław Matuła, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS

Dziekanat: pok. 2 (parter, budynek B)

tel. (81) 537-5211

e-mail: Przemyslaw.Matula@umcs.lublin.pl

przyjęcia interesantów:
wtorek, czwartek w godzinach 10.00-11.00


  Dyrektorzy Instytutów


 Dyrekcja Instytutu Matematyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Mariusz Bieniek, prof. UMCS

Katedra Matematyki Stosowanej IM UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Monika Budzyńska, prof. UMCS

Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki IM UMCS

Asystent Dyrektora

pok. 236 A (budynek A)

tel. (81) 537 61 69


Dyrekcja Instytutu Fizyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Ryszard Zdyb, prof. UMCS

Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur IF UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS

Katedra Fizyki Materiałowej IF UMCS

Asystent Dyrektora

pok. 601 (budynek C)

tel. (81) 537 61 43, (81) 537 61 88


Dyrekcja Instytutu Informatyki


Dyrektor Instytutu dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. UMCS

Katedra Cyberbezpieczeństwa II UMCS


Z-ca Dyrektora Instytutu dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. UMCS

Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych II UMCS

Asystent Dyrektora

pok. 427 (budynek D)

tel. (81) 537 62 23


 Adres Wydziału


ul. Radziszewskiego 10

20-031 Lublin


Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  (www.mfi.umcs.pl)

Strona Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (na stronie UMCS)