Wizyty Przygotowawcze Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy 1

Tytuł projektu/nr umowy:
Wizyty Przygotowawcze Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy/Umowa FSS/2013/PV/W/0037/U/0033

Źródło finansowania:
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Jednostka organizacyjna:
Wydział Politologii UMCS

Wartość projektu:
1750 Euro

Termin realizacji:
05.05.2013