Wizyta studyjna w Ludwig Fresenius Schulen w Hanowerze w Niemczech

W dniach 22-24.10.2020 roku pracownicy Instytutu Pedagogiki UMCS odbyli wizytę studyjną w partnerskiej uczelni wyższej Ludwig Fresenius Schulen w Hanowerze w Niemczech. Wizyta miała na celu wymianę wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami obu uczelni wyższych w zakresie kształcenia w zawodach pomocowych oraz specyfiki pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zwłaszcza z osobami z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi oraz z osobami starszymi.

W wizycie uczestniczyli: prof. dr hab. Anna Kanios, mgr Łukasz Kwiatkowski (Katedra Pedagogiki Społecznej),  dr hab. Małgorzata Kuśpit (Katedra Pedagogiki Pracy i  Andragogiki)

Wizyta odbyła się w ramach projektu międzynarodowego International cooperation for a better social contract finansowanego w ramach programu PO WER, działanie pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”.

    Aktualności

    Data dodania
    5 listopada 2020