Wizyta studentów w MPK

Wizyta studentów w MPK

W dniu 10 stycznia 2014 r. studenci kierunku Logistyka Wydziału Ekonomicznego UMCS uczestniczyli w wizycie studyjnej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie, która została zrealizowana dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie, które zostało zawarte 18 listopada 2013 r.

Studenci rozpoczęli wizytę od zwiedzania zajezdni. Następnie spotkali się z przedstawicielami kadry zarządzającej oraz wysłuchali prelekcji przygotowanych przez pracowników MPK. Podczas wizyty studenci zapoznali się ze szczegółami działania przedsiębiorstwa. Mieli możliwość obserwowania funkcjonowania komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. Widzieli jak dane z autobusów i trolejbusów gromadzone są na bieżąco oraz porównywane z planem jazdy, co pozwala na aktualne śledzenie ruchu pojazdów oraz graficzną prezentację wyników - także na wielkim ekranie.

Studenci zwiedzili także halę napraw i serwisowania taboru MPK oraz poznali zasady konserwacji i przygotowania pojazdów do jazdy. Pracownicy MPK bardzo ciekawie opowiadali o działalności przedsiębiorstwa oraz chętnie i szczegółowo odpowiadali na pytania studentów. Pytania dotyczyły głównie organizacji transportu w Lublinie, przejezdności, porównywania transportu zbiorowego z użytkowaniem samochodów oraz wpływu na środowisko naturalne.

Wizyta była doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w naszym mieście oraz skonfrontowania dotychczasowego jej obrazu od strony pasażera. Studenci kierunku Logistka otrzymali nową porcję wiedzy od praktyków oraz okolicznościowe dyplomy i gadżety MPK.

Odwiedź galerię zdjęć z tej wizyty.

    Aktualności

    Autor
    Ewelina Mazurkiewicz
    Data dodania
    15 stycznia 2014