Wizyta delegacji UMCS na Tajwanie

W dniach 10-14 października 2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Edukacji na Tajwanie przebywała delegacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w składzie: Rektor prof. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. Radosław Dobrowolski, Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Politologii prof. Marek Pietraś oraz dr hab. Agata Ziętek – stypendystka Taiwan Fellowship.

Bogaty program wizyty obejmował zarówno spotkania w ministerstwach: Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Nauki i Rozwoju, oraz wizyty w pięciu Uniwersytetach: Sun Yat-sen, Chengchi, Chiao Tung, Narodowym Tajwanu, Tamkang. Wizytowane uczelnie zaliczane są do wiodących placówek badawczych. Posiadają również bardzo bogatą ofertę dydaktyczną, która podobnie jak obszary prowadzonych badań, jest w wielu obszarach zbieżna z działaniami Wydziału Politologii.

Bezpośrednim efektem wizyty było podpisanie dwóch porozumień o współpracy z Uniwersytetem Narodowym Sun Yat-sen (National Sun Yat-sen University [NSYSU]) oraz z Uniwersytetem Narodowym Chengchi (National Chengchi University [NCCU]). Obie placówki cieszą się renomą o zasięgu międzynarodowym. Prowadzą badania w obszarze nauk humanistycznych i nauk ścisłych. Podpisane umowy stwarzają warunki do współpracy naukowej, realizowania wspólnych projektów badawczych oraz wymiany studentów.

W trakcie spotkań w innych Uniwersytetach przyjęte zostały wstępne ustalenia dotyczące możliwej współpracy i wymiany naukowej i studenckiej.

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2016