WIZA na rynku pracy

„WIZA na rynku pracy”/ Umowa nr: UDA-POWR.03.01.00-00-S202/15

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS we współpracy z Biurem ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS

Wartość projektu: 2 683 187,49 PLN

Termin realizacji: 01.05.2016-31.01.2018

Strona www projektu: www.umcs.pl/pl/wiza-na-rynku-pracy.htm