Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji

Tytuł projektu: „Wielokulturowość wyzwaniem dla systemu edukacji”

Nr umowy: EOG/19/K1/D1/W/0013

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

Wartość projektu: 6 740,00 EUR

Termin realizacji: 01.04.2020 - 30.09.2020

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/wielokulturowosc-wyzwaniem-dla-systemu-edukacji,18913.htm?token=d6b3ffaeb801e18542380afbfc5010fd

    Autor
    Dorota Obydź