Wewnętrzny regulamin rozdziału punktów we wnioskach o przyznanie stypendiów

Regulaminy dotyczące stypendium doktoranckiego, projakościowego oraz dla najlepszych doktorantów (rektora) z dnia 1 października 2014 obowiązują w roku akademickim 2017/2018.