• zgłaszanie abstraktów: 1 marca 2015 r.
  • informacja o przyjęciu abstraktu: 10 maja 2015 r.

Dla sesji tematycznych

  • przesłanie propozycji sesji tematycznej do organizatorów konferencji: 18 stycznia  2015 r.
  • decyzja o przyjęciu/odrzuceniu sesji: 8 lutego 2015 r.
  • złożenie ostatecznego programu sesji do organizatorów konferencji: 30 kwietnia 2015 r.

Opłata konferencyjna:

  • opłata wczesna: 1 czerwca 2015 r.
  • opłata zwykła: 30 czerwca 2015 r.