Wąwóz Ozdobny

„WĄWÓZ OZDOBNY”, biegnący wzdłuż stoku za Dworkiem Kościuszków, zajmuje powierzchnię 0,8 ha. Ten ciekawie urzeźbiony, suchy wąwóz lessowy opada łagodnym spadkiem ku pradolinie rzeki Czechówki. Zbocza oraz dno są porośnięte naturalnym drzewostanem. Spotykany tu jest klon zwyczajny (Acer platanoides), lipa drobnolistna (Tilia cordata), brzoza brodawkowata (Betula pendula), grusza pospolita (Pyrus communis), czeremcha zwyczajna (Prunus padus), czereśnia ptasia (Prunus avium); z krzewów występują tu dziki bez czarny (Sambucus nigra), leszczyna pospolita (Corylus avellana), dereń świdwa (Cornus sanguinea) i kalina koralowa (Viburnum opulus).

Dominującym akcentem są ponad 100-letnie egzemplarze modrzewia europejskiego (Larix decidua). Panujące tu korzystne warunki mikroklimatyczne pozwalają na wprowadzanie bardziej wrażliwych na mróz gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek zimozielonych, takich jak cisy (Taxus), różaneczniki (Rhododendron), cyprysiki (Chamaecyparis), bukszpany (Buxus), trzmieliny (Euonymus), mahonie (Mahonia), kaliny (Viburnum), bluszcze (Hedera), ogniki (Pyracantha), które poddane są systematycznym obserwacjom pod względem mrozoodporności. Naturalne runo wzbogacone jest kobiercami przebiśniegów (Galanthus), konwalii (Convallaria), barwinków (Vinca), runianki (Pachysandra) i pierwiosnków (Primula).

Oprac. mgr inż. Zofia Trębaczewska-Smutek

Kurator - dr inż. Krystyna Rysiak