Warsztaty z Debat oksfordzkich

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach debat oksfordzkich realizowanych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej „Team Europe & the Art of Debate”. Warsztaty skierowane są do studentów województwa lubelskiego. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do wykorzystywania debat oksfordzkich jako atrakcyjne narzędzie pozyskiwania wiedzy, a także do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej.

Warsztaty odbędą się  9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3, Lublin. Uczestnicy warsztatów będą mogli mieć możliwość wzięcia udziału w eliminacjach oraz debacie finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. W tegorocznej edycji Przedstawicielstwo KE wybrało na głównych wykonawców projektu dwa Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Lublin i Poznań. (link do edycji poprzedniej https://ec.europa.eu/poland/news/170426_lodz_final_pl).

Zainteresowanych warsztatami prosimy o zgłaszanie się jako uczestnicy (najlepiej dobrani w czteroosobowe zespoły) do 7 marca na adres: debaty.teameurope@umcs.pl. Maksymalna liczba osób przyjętych na warsztaty to 50 osób.

Koordynator projektu
Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach debat oksfordzkich realizowanych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych) województwa lubelskiego. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do wykorzystywania debat oksfordzkich jako atrakcyjne narzędzie pozyskiwania wiedzy, a także do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii, w tym dotyczących Unii Europejskiej.

Warsztaty odbędą się  9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3, Lublin. Uczestnicy warsztatów będą mogli mieć możliwość:

1) wzięcia udziału w VIII edycji debat politologicznych realizowanych na  Wydziale Politologii UMCS, w dniu 16 marca br.;

2) oraz (jako publiczność) obserwowania oksfordzkiej debaty finałowej, realizowanej w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej, pt. „Team Europe & the art of debate”, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. W tegorocznej edycji Przedstawicielstwo KE wybrało na głównych wykonawców projektu dwa Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Lublin i Poznań. (link do edycji poprzedniej https://ec.europa.eu/poland/news/170426_lodz_final_pl).

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach i obserwowania debaty finałowej jest zgłoszenie szkół i liczby uczestników do 7 marca na adres: debaty.teameurope@umcs.pl. Maksymalna liczba osób przyjętych jako publiczność to 50 osób.

Koordynator projektu
Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

Przebieg warsztatów z debat oksfordzkich 9 marca br. przeprowadzonych w ramach III edycji projektu Team Europe & the art of debate , realizowanego w I połowie 2018 r.

  1. Otwarcie warsztatów -  Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Beata Surmacz (godz. 13.30 Aula im . I. Daszyńskiego;
  2. Powitanie gości przez koordynatora projektu pt.” TE & the Art of debate”, w ramach którego odbywają się warsztaty; (dr K. Stachurska-Szczesiak);

a)  cel warsztatów, istota debat oksfordzkich, informacja na temat projektu TE & the art of debate;

  1. Debaty oksfordzkie jako skuteczne narzędzie prowadzące do poznania – geneza, ewolucja, znaczenie (dr G. Gil) ;
  2. Zasady debaty oksfordzkiej struktura wystąpień, role debatantów itd. (dr K. Stachurska-Szczesiak);
  3. Zasady oceny debat oksfordzkich oraz otwarcie części praktycznej poprzez losowanie wśród biorących udział : wylosowane zostaną osoby: 2x 4 wśród studentów oraz 2x4 osób wśród młodzieży szkół, a reszta osób z publiczności zostanie zaangażowana po równo do wsparcia merytorycznego swoich rówieśników; (dr Damian Szacawa);

6. Czas na przygotowanie wystąpień   dla drużyn 15 min

7. Wysłuchanie dwóch debat na dwóch poziomach:  studentów i uczniów szkół; 40 minut

8. Podsumowanie i krótka ocena wystąpień drużyn (dr G. Gil );

9. Zakończenie warsztatów oraz zaproszenie studentów na udział w eliminacjach, zaś uczniów szkół do przyjazdu na debatę finałową w charakterze publiczności. (dr K. Stachurska-Szczesiak)

9. Wręczenie certyfikatów dla uczestników (certyfikaty są podpisane przez Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. M. Pietrasia oraz koordynatora projektu dr K. Stachurską-Szczesiak.

Sporządzono Lublin, 08.03.2018 r.
Dr Katarzyna  Stachurska-Szczesiak

 

9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS, odbyły się warsztaty z debat oksfordzkich w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej pt. „Team Europe and the art of Debate”, w których uczestniczyli studenci oraz licealiści z województwa lubelskiego. Swój udział w warsztatach potwierdziły trzy szkoły ponadpodstawowe: IV LO w Chełmie, II LO w Lublinie oraz Prywatne LO im. I. J. Paderewskiego oraz studenci Wydziału Politologii UMCS. Warsztaty dotyczyły technicznych możliwości wykorzystywania debaty oksfordzkiej jako narzędzia do pozyskiwania wiedzy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i zainteresowanie warsztatami.           

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (koordynator projektu)
Dr Damian Szacawa i Dr Grzegorz Gil