Warsztaty z Debat oksfordzkich

Wydział Politologii wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS po raz kolejny otrzymał projekt na kompleksową organizację cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, tzw. first time voters, w regionie lubelskim. Warsztaty są elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE.

Projekt finansowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (na podstawie zamówienia 338/2018/Si2.796345) wpisuje się w obszar dwóch wiodących działań na rok 2019, tj. wpływu Polski i Polaków na rozwój integracji europejskiej w ciągu 15 minionych lat oraz znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja br.).

Realizacja europejskich warsztatów odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS oraz w terenie (w szkołach w Zamościu, Puławach, Chełmie oraz w Lublinie) w pierwszym półroczu 2019 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy naukowi Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS:

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak – pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; koordynator projektu;

Prof. dr hab. Marek Pietraś - kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Grzegorz Gil - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu;

Dr hab. prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Damian Szacawa-  pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu.

Dr Kinga Smoleń - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

 

Wydział Politologii UMCS, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zapraszają do udziału w europejskich warsztatach dla młodzieży (first time voters).

  • wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku będą Twoimi pierwszymi wyborami w życiu;
  • chcesz w ciekawej formule poznać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej;
  • jesteś zainteresowany bezpośrednim spotkaniem i rozmową z wykładowcami uczelni wyższej

Jeśli tak to prześlij do dnia 12 kwietnia 2019 r. swoje imię i nazwisko wraz z profilem klasy i nazwą szkoły na adres e mail: kinga.smolen@poczta.umcs.lublin.pl

Następnie przyjdź 15 kwietnia 2019 r. na warsztaty o godz. 11.00 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Warsztaty składać będą się z trzech części: merytorycznej, zespołowej oraz interaktywnej. Spotkanie poprowadzi para wykładowców z Wydziału Politologii UMCS. Grupa warsztatowa liczyć będzie 25- 30 osób. Czas trwania warsztatów to około 120 minut.

Na najbardziej aktywne osoby czekają nagrody. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat, potwierdzający jego udział w wydarzeniu. Certyfikat możesz dołączyć do dokumentów, składanych podczas rekrutacji na Wydział Politologii UMCS.

Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych na spotkanie zabierz smartfon.

Warsztaty europejskie dla młodzieży to działanie z zakresu edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej oraz miejsca Polski w procesach integracji europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE. Warsztaty dla uczniów szkół średnich wpisują się jednocześnie w akcję #tymrazemgłosuję jako wydarzenie profrekwencyjne adresowane do osób, które w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą zagłosować po raz pierwszy w życiu (tzw. first time voters).

Warsztaty odbędą się w czterech największych miastach województwa lubelskiego: Chełmie (13 maja), Zamościu (20 maja), Puławach (14 maja) oraz Lublinie (23 maja). Projekt finansowany jest ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach debat oksfordzkich realizowanych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej „Team Europe & the Art of Debate”. Warsztaty skierowane są do studentów województwa lubelskiego. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do wykorzystywania debat oksfordzkich jako atrakcyjne narzędzie pozyskiwania wiedzy, a także do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii dotyczących Unii Europejskiej.

Warsztaty odbędą się  9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3, Lublin. Uczestnicy warsztatów będą mogli mieć możliwość wzięcia udziału w eliminacjach oraz debacie finałowej, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. W tegorocznej edycji Przedstawicielstwo KE wybrało na głównych wykonawców projektu dwa Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Lublin i Poznań. (link do edycji poprzedniej https://ec.europa.eu/poland/news/170426_lodz_final_pl).

Zainteresowanych warsztatami prosimy o zgłaszanie się jako uczestnicy (najlepiej dobrani w czteroosobowe zespoły) do 7 marca na adres: debaty.teameurope@umcs.pl. Maksymalna liczba osób przyjętych na warsztaty to 50 osób.

Koordynator projektu
Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach debat oksfordzkich realizowanych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Warsztaty skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych (dawniej ponadgimnazjalnych) województwa lubelskiego. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do wykorzystywania debat oksfordzkich jako atrakcyjne narzędzie pozyskiwania wiedzy, a także do refleksji i debaty na temat ważnych bieżących kwestii, w tym dotyczących Unii Europejskiej.

Warsztaty odbędą się  9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii, Pl. Litewski 3, Lublin. Uczestnicy warsztatów będą mogli mieć możliwość:

1) wzięcia udziału w VIII edycji debat politologicznych realizowanych na  Wydziale Politologii UMCS, w dniu 16 marca br.;

2) oraz (jako publiczność) obserwowania oksfordzkiej debaty finałowej, realizowanej w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej, pt. „Team Europe & the art of debate”, która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. na Wydziale Politologii UMCS. W tegorocznej edycji Przedstawicielstwo KE wybrało na głównych wykonawców projektu dwa Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce: Lublin i Poznań. (link do edycji poprzedniej https://ec.europa.eu/poland/news/170426_lodz_final_pl).

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach i obserwowania debaty finałowej jest zgłoszenie szkół i liczby uczestników do 7 marca na adres: debaty.teameurope@umcs.pl. Maksymalna liczba osób przyjętych jako publiczność to 50 osób.

Koordynator projektu
Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

 

Przebieg warsztatów z debat oksfordzkich 9 marca br. przeprowadzonych w ramach III edycji projektu Team Europe & the art of debate , realizowanego w I połowie 2018 r.

  1. Otwarcie warsztatów -  Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Beata Surmacz (godz. 13.30 Aula im . I. Daszyńskiego;
  2. Powitanie gości przez koordynatora projektu pt.” TE & the Art of debate”, w ramach którego odbywają się warsztaty; (dr K. Stachurska-Szczesiak);

a)  cel warsztatów, istota debat oksfordzkich, informacja na temat projektu TE & the art of debate;

  1. Debaty oksfordzkie jako skuteczne narzędzie prowadzące do poznania – geneza, ewolucja, znaczenie (dr G. Gil) ;
  2. Zasady debaty oksfordzkiej struktura wystąpień, role debatantów itd. (dr K. Stachurska-Szczesiak);
  3. Zasady oceny debat oksfordzkich oraz otwarcie części praktycznej poprzez losowanie wśród biorących udział : wylosowane zostaną osoby: 2x 4 wśród studentów oraz 2x4 osób wśród młodzieży szkół, a reszta osób z publiczności zostanie zaangażowana po równo do wsparcia merytorycznego swoich rówieśników; (dr Damian Szacawa);

6. Czas na przygotowanie wystąpień   dla drużyn 15 min

7. Wysłuchanie dwóch debat na dwóch poziomach:  studentów i uczniów szkół; 40 minut

8. Podsumowanie i krótka ocena wystąpień drużyn (dr G. Gil );

9. Zakończenie warsztatów oraz zaproszenie studentów na udział w eliminacjach, zaś uczniów szkół do przyjazdu na debatę finałową w charakterze publiczności. (dr K. Stachurska-Szczesiak)

9. Wręczenie certyfikatów dla uczestników (certyfikaty są podpisane przez Prodziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. M. Pietrasia oraz koordynatora projektu dr K. Stachurską-Szczesiak.

Sporządzono Lublin, 08.03.2018 r.
Dr Katarzyna  Stachurska-Szczesiak

 

9 marca 2018 roku w godzinach 13.30- 15.30 w auli im. I. Daszyńskiego Wydziału Politologii UMCS, odbyły się warsztaty z debat oksfordzkich w ramach III edycji projektu Komisji Europejskiej pt. „Team Europe and the art of Debate”, w których uczestniczyli studenci oraz licealiści z województwa lubelskiego. Swój udział w warsztatach potwierdziły trzy szkoły ponadpodstawowe: IV LO w Chełmie, II LO w Lublinie oraz Prywatne LO im. I. J. Paderewskiego oraz studenci Wydziału Politologii UMCS. Warsztaty dotyczyły technicznych możliwości wykorzystywania debaty oksfordzkiej jako narzędzia do pozyskiwania wiedzy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i zainteresowanie warsztatami.           

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak (koordynator projektu)
Dr Damian Szacawa i Dr Grzegorz Gil