Warsztaty o grantach ERC dla humanistów

Polska Akademia Nauk organizuje w dniach 25-26 października warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia do 10 października. Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC.

W drugiej części spotkania wybrane osoby będą mogły skonsultować swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Drugi dzień warsztatów poświęcony zostanie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu tylko 10 najbardziej zaawansowanych projektów przygotowywanych przez uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN pod adresem mailowym doskonalosc@pan.pl. Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Zachęcamy do udziału w warsztatach.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    29 września 2016