Warsztaty nt. grantów ERC dla humanistów

Polska Akademia Nauk organizuje w dniach 25-26 października 2016 r. warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących się do aplikowania o granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października.

Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz ewaluatorzy grantów ERC, a wybrane osoby będą mogły omówić swoje pomysły badawcze podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Uczestnicy uzyskają również wskazówki dotyczące formalno-prawnych aspektów przygotowania projektów ERC. Drugi dzień warsztatów poświęcony zostanie zaprezentowaniu i przedyskutowaniu 10 najbardziej zaawansowanych projektów przygotowywanych przez uczestników.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.
Pełna informacja o zasadach uczestnictwa w warsztatch znajduje się na stronie PAN http://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4261-biuro-ds-doskonalosci-naukowej-pan-organizuje-warsztaty-dla-humanistow

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem ds. Doskonałości Naukowej PAN pod adresem mailowym doskonalosc@pan.pl.


Źródło informacji:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl   

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 września 2016