Warsztaty Maturalne

Warsztaty Maturalne - bezpłatne korepetycje dla maturzystów organizowane przez studentów matematyki w IM UMCS. Początek zajęć: marzec.
Strona inernetowa: http://www.sknm.umcs.lublin.pl/warsztaty.php

Warsztaty Maturalne są organizowane na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej od 2005 roku, i są zajęciami bezpłatnymi. Podczas zajęć prowadzący tłumaczą niezrozumiałe treści z materiału szkolnego oraz proponują zestawy zadań do wspólnego rozwiązywania. Aktywny udział w zajęciach, rozwiązywanie zadań przy tablicy oraz zadawanie pytań w razie wątpliwości gwarantują dobre przygotowanie merytoryczne do egzaminu maturalnego z matematyki.


Warsztaty Maturalne 2019 (Facebook)

Warsztaty Maturalne 2018 (Facebook)

Warsztaty Maturalne 2017 (Facebook)

Warsztaty Maturalne 2016 (Facebook)

Regulamin Warsztatów Maturalnych 2016


Studenckie Koło Naukowe Matematyków UMCS "Akademia Platońska" 

Warsztaty Maturalne 2014