Warsztaty europejskie dla młodzieży z Lubelszczyzny

Wydział Politologii UMCS, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zapraszają młodzież z Lubelszczyzny do udziału w warsztatach europejskich (first time voters). Zajęcia odbędą się w czterech największych miastach naszego województwa: Zamościu (15 kwietnia br.), Chełmie, Puławach oraz Lublinie.

Do udziału zachęcamy uczniów, dla których wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku będą pierwszymi w życiu oraz którzy chcą w ciekawej formule poznać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Będzie to także okazja do bezpośredniego spotkania i rozmowy z wykładowcami uczelni wyższej.

Termin zgłoszeń na pierwsze warsztaty mija 12 kwietnia br. Należy podać swoje imię i nazwisko wraz z profilem klasy i nazwą szkoły na adres e-mail: kinga.smolen@poczta.umcs.lublin.pl.

Zajęcia odbędą się 15 kwietnia o godz. 11.00 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Warsztaty składać się będą z trzech części: merytorycznej, zespołowej oraz interaktywnej. Spotkanie poprowadzą wykładowcy z Wydziału Politologii UMCS. Grupa warsztatowa liczyć będzie 25-30 osób, a czas trwania zajęć to około 120 minut. Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęcia można zabrać smartfon.

Na najbardziej aktywne osoby czekają nagrody. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w wydarzeniu. Certyfikat możesz dołączyć do dokumentów składanych podczas rekrutacji na Wydział Politologii UMCS.

Warsztaty europejskie dla młodzieży to działanie z zakresu edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej oraz miejsca Polski w procesach integracji europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE. Zajęcia dla uczniów szkół średnich wpisują się jednocześnie w akcję #tymrazemgłosuję jako wydarzenie profrekwencyjne adresowane do osób, które w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą zagłosować po raz pierwszy w życiu (tzw. first time voters). Projekt finansowany jest ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2019