Warsztaty Europejskie 2021

Warsztaty Europejskie w Województwie Lubelskim (forma zdalna)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji. To już V edycja serii warsztatów europejskich przeznaczonych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Tematem przewodnim spotkań, tym razem ze względu na pandemię COVID 19 realizowanych w formie zdalnej (na platformach zdalnych, którymi dysponują szkoły) będzie  Europejski Zielony Ład.

Projekt realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia 183/2020/SI2.839813) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Biorąc pod uwagę wyjątkową dynamikę zmian zjawisk, procesów mieszczących się w obszarze szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład wyznacza drogowskaz realizacji założeń powszechnie akceptowalnej, ponadczasowej koncepcji rozwoju samopodtrzymującego (zrównoważonego) na najbliższe lata.

Głównym założeniem planowanego wydarzenia jest:

  • analiza ewolucji zmian w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w obliczu Covid – 19;
  • przekazanie wiedzy w kontekście w/w zmiany rzeczywistości na temat jak reagować na rosnące zagrożenia dla ludzkości „tu i teraz”, z uwzględnieniem kryterium potrzeby zachowania ponadczasowości, nie umniejszając zdolności przyszłych pokoleń do realizacji ich własnych aspiracji, przy poszanowaniu wypełnienia obowiązku wobec potrzeb wszystkich ekosystemów.

Zakładane działania szczegółowe:

W ramach każdego z planowanych 5 warsztatów europejskich realizowana będzie odrębna problematyka wpisująca się w tematykę Europejskiego Zielonego Ładu. Oznacza to koncentrację na pięciu kluczowych wyzwaniach przed którymi stoi także polskie społeczeństwo:

1)      uczynienie Europy pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem;

2)      plan na rzecz gospodarki gotowej na przyszłość – nowa strategia przemysłowa;

3)      plan inwestycyjny – Zrównoważona Europa;

4)      wdrożenia ambitniejszych celów na 2030 r;

5)      ochrona środowiska naturalnego w Europie


Zapisy na warsztaty

Ochrona środowiska naturalnego

trenerka: dr L. Węgrzyn-Odzioba; wsparcie merytoryczne: dr J. Kięczkowska

Miejsce: Lublin, Zespół Szkół Nr 5 im Jana Pawła II, ul. Elsnera 5
Termin: 24 lutego 2021 r.

Zapisy: od 18.02 do 23.02.

Ochrona środowiska naturalnego - formularz zgłoszeniowy

Formularz będzie aktywny od 18.02.

Nowa strategia przemysłowa

trenerka: dr J. Kięczkowska; wsparcie merytoryczne: dr L. Węgrzyn-Odzioba

Miejsce: Lublin, Zespół Szkół Nr 5 im Jana Pawła II, ul. Elsnera 5
Termin: 3 marca 2021 r.

Zapisy: od 26.02. do 01.03.

Nowa strategia przemysłowa - formularz zgłoszeniowy

Formularz będzie aktywny od 26.02.


Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, kierownik CDE UMCS, ekspert Team Europe. W projekcie uczestniczą nauczyciele akademiccy z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Wszelkie informacje związane z projektem oraz warunkami uczestniczenia w warsztatach proszę kierować na adres CDE UMCS (cdeumcs@umcs.eu).

Termin realizacji projektu: luty-czerwiec 2021 r. (zapisy trwają do 31.03.2021 r.!!!!).

Sukces Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS

Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS działające przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji  po raz piąty otrzymało projekt dla młodzieży w województwie lubelskim na realizację serii warsztatów europejskich pt. Europejski Zielony Ład . Projekt realizowany we współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym KE w Polsce (na podstawie zamówienia 183/2020/SI2.839813) jest elementem wzmacniającym edukację obywatelską w okresie pandemii COVID-19. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (na poziomie studentów uczelni wyższych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej.

Biorąc pod uwagę wyjątkową dynamikę zmian zjawisk, procesów mieszczących się w obszarze szczególnego zainteresowania Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład wyznacza drogowskaz realizacji założeń powszechnie akceptowalnej, ponadczasowej koncepcji rozwoju samopodtrzymującego (zrównoważonego) na najbliższe lata.

Głównym założeniem planowanego wydarzenia jest:

  • Po pierwsze, analiza ewolucji zmian w realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, w obliczu Covid – 19;
  • Po drugie, przekazanie wiedzy w kontekście w/w zmiany rzeczywistości na temat jak reagować na rosnące zagrożenia dla ludzkości „tu i teraz”, z uwzględnieniem kryterium potrzeby zachowania ponadczasowości, nie umniejszając zdolności przyszłych pokoleń do realizacji ich własnych aspiracji, przy poszanowaniu wypełnienia obowiązku wobec potrzeb wszystkich ekosystemów.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, kierownik CDE UMCS, ekspert Team Europe.

Realizacja projektu: luty-czerwiec 2021 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS:

dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; kierownik CDE UMCS; koordynator projektu i uczestnik merytoryczny prof. dr hab. Marek Pietraś –  dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; zastępca koordynatora oraz uczestnik merytoryczny projektu
dr Kinga Smoleń – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska – profesor uczelni, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu
dr Lilianna Węgrzyn-Odzioba – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu dr Justyna Kięczkowska – adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu
mgr Artur Popławski – Koordynator ds. promocji WPiD; uczestnik projektu mgr Jakub Wołyniec – doktorant w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik projektu