Warsztaty europejskie 2020

Finał warszatów europejskich (online)

Miło nam poinformować, że finał warsztatów europejskich odbędzie się 20 maja 2020 roku w formie zdalnej. Zachęcamy do wzięcia udziału!

Warsztaty (20 maja) - formularz zgłoszeniowy

Zapisy: od 12 do 18 maja


Finał warsztatów europejskich – odwołany!

Informujemy, iż dnia 11 marca 2020 roku finał warsztatów europejskich zostaje odwołany.

W zawiązku z decyzją Rektora UMCS z dnia 4 marca br. w kwestii działań mających na celu zapobieganie  oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV2, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS odwołuje zaplanowany na 11 marca br. finał warsztatów europejskich – „Unia, która mierzy wyżej” .

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach europejskich realizowanych przez Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wrazy z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie w ścisłej współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej we Wrocławiu. Warsztaty skierowane są do społeczeństwa obywatelskiego województwa lubelskiego, w tym przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów czy administracji lokalnej. Ich celem jest zachęcenie młodych Polaków do pogłębiania wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia wytycznych Politycznych Komisji Europejskich na następną kadencję 2019-2024. Partnerem projektu jest Europe Direct Lublin.

Głównym kierunkiem warsztatów europejskich jest Chełm, Lublin Puławy, Świdnik oraz Zamość.

W oparciu o nowe metody nauczania praca z młodzieżą szkolną i studencką skoncentruje się na 6 priorytetach KE (po jednym w przypadku każdego priorytetu nowej Komisji Europejskiej):

  1. Europejski Zielony Ład;
  2. Gospodarka, która służy ludziom;
  3. Europa na miarę ery cyfrowej;
  4. Ochrona naszego europejskiego stylu życia;
  5. Silniejsza pozycja Europy w świecie;
  6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie szkół i liczby uczestników do: w przypadku Chełma i Puław (zapisy od 01-12.02.2020 r.); w przypadku Świdnika (od 13-20.02.2020 r.); Zamościa (od 16-22.02.2020 r.) oraz Lublina (od 14.02-17.02.2020 r.).

Formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: cdeumcs@umcs.eu. Maksymalna liczba osób przyjętych to 60 osób na każde warsztaty.

Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych na spotkanie zabierz smartfon.  

Na najbardziej aktywne osoby czekają nagrody. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat, potwierdzający jego udział w wydarzeniu. Certyfikat ten będzie uznawany podczas rekrutacji na Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Zapisy na warsztaty

Warsztaty w Puławach (14 lutego) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Puławy, ZSO nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kaniowczyków 32
Zapisy: od 01 do 12 lutego

Warsztaty w Chełmie (18 lutego) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Chełm, IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. dr J. Młodowskiej w Chełmie, ul. Świętego Mikołaja 4
Zapisy: od 01 do 12 lutego

Warsztaty w Świdniku (21 lutego) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Świdnik, I LO im. Władysława Broniewskiego, ul. L. Okulickiego 13
Zapisy: od 13 do 20 lutego

Warsztaty w Zamościu (24 lutego) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Zapisy: od 16 do 22 lutego

Warsztaty w Lublinie (26 lutego) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: XXIV LO w ZS nr 5 im. Jana Pawła II, ul. Elsnera 5
Zapisy: od 14 do 17 lutego

Warsztaty w Lublinie (11 marca) - formularz zgłoszeniowy

Miejsce: Wydział Politologii i Administracji, w ramach konferencji polsko-ukraińskiej, plac Litewski 3
Zapisy: od 14 do 24 lutego


Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS  wraz z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa po raz kolejny otrzymał projekt na realizację warsztatów europejskich dla młodzieży w województwie lubelskim. Projekt realizowany jest we współpracy z Regionalnym Przedstawicielstwem KE we Wrocławiu i finansowany na podstawie zamówienia 294/2019/Si2.818772. Jego celem jest zachęcenie młodych Polaków (na poziomie studentów uczelni wyższych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych) do pogłębienia wiedzy z zakresu integracji europejskiej oraz rozumienia znaczenia nowych Wytycznych Politycznych Komisji Europejskiej na kadencję 2019-2024.

Realizacja warsztatów europejskich odbędzie się na w pięciu miastach województwa lubelskiego: Lublinie, Zamościu, Świdniku, Chełmie oraz Puławach.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych, kierownik CDE UMCS, ekspert Team Europe.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy naukowi Wydziału Politologii i Dziennikarstwa:

Dr hab. K. Stachurska-Szczesiak – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; kierownik CDE UMCS; koordynator projektu i uczestnik merytoryczny

Prof. dr hab. M. Pietraś – dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji; kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych; zastępca projektu, uczestnik merytoryczny projektu

Dr K. Smoleń – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

Dr hab. K. Marzęda-Młynarska – prof. UMCS, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

Dr L. Węgrzyn-Odzioba – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

Dr J. Kięczkowska – adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

Mgr S. Skotnicka – asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i mediach; uczestnik projektu

Mgr J. Wołyniec – doktorant w Katedrze Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik projektu