Warsztaty europejskie

Sukces Wydziału Politologii

Wydział Politologii wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS po raz kolejny otrzymał projekt na kompleksową organizację cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, tzw. first time voters, w regionie lubelskim. Warsztaty są elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE.

Projekt finansowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce (na podstawie zamówienia 338/2018/Si2.796345) wpisuje się w obszar dwóch wiodących działań na rok 2019, tj. wpływu Polski i Polaków na rozwój integracji europejskiej w ciągu 15 minionych lat oraz znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (23-26 maja br.).

Realizacja europejskich warsztatów odbędzie się na Wydziale Politologii UMCS oraz w terenie (w szkołach w Zamościu, Puławach, Chełmie oraz w Lublinie) w pierwszym półroczu 2019 r.

Inicjatywa ma charakter zbiorowego projektu, w którym uczestniczą pracownicy naukowi Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS:

Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak – pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; koordynator projektu;

Prof. dr hab. Marek Pietraś - kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Grzegorz Gil - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu;

Dr hab. prof. Katarzyna Marzęda-Młynarska - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu;

Dr Damian Szacawa-  pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; zastępca koordynatora projektu.

Dr Kinga Smoleń - pracownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS; uczestnik merytoryczny projektu

 „Warsztaty europejskie dla młodzieży (first time voters)  w województwie lubelskim 2019”

Wydział Politologii UMCS, Centrum Dokumentacji Europejskiej UMCS oraz Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej we Wrocławiu zapraszają do udziału w europejskich warsztatach dla młodzieży (first time voters).

  • wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku będą Twoimi pierwszymi wyborami w życiu;
  • chcesz w ciekawej formule poznać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej;
  • jesteś zainteresowany bezpośrednim spotkaniem i rozmową z wykładowcami uczelni wyższej

Jeśli tak to prześlij do dnia 12 kwietnia 2019 r. swoje imię i nazwisko wraz z profilem klasy i nazwą szkoły na adres e mail: kinga.smolen@poczta.umcs.lublin.pl

Następnie przyjdź 15 kwietnia 2019 r. na warsztaty o godz. 11.00 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Zamościu. Warsztaty składać będą się z trzech części: merytorycznej, zespołowej oraz interaktywnej. Spotkanie poprowadzi para wykładowców z Wydziału Politologii UMCS. Grupa warsztatowa liczyć będzie 25- 30 osób. Czas trwania warsztatów to około 120 minut.

Na najbardziej aktywne osoby czekają nagrody. Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat, potwierdzający jego udział w wydarzeniu. Certyfikat możesz dołączyć do dokumentów, składanych podczas rekrutacji na Wydział Politologii UMCS.

Ze względu na korzystanie podczas warsztatów z technologii informacyjno-komunikacyjnych na spotkanie zabierz smartfon.

Warsztaty europejskie dla młodzieży to działanie z zakresu edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej oraz miejsca Polski w procesach integracji europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE. Warsztaty dla uczniów szkół średnich wpisują się jednocześnie w akcję #tymrazemgłosuję jako wydarzenie profrekwencyjne adresowane do osób, które w 2019 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego mogą zagłosować po raz pierwszy w życiu (tzw. first time voters).

Warsztaty odbędą się w czterech największych miastach województwa lubelskiego: Chełmie (13 maja), Zamościu (20 maja), Puławach (14 maja) oraz Lublinie (23 maja). Projekt finansowany jest ze środków Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.

Fomularz zgłoszeniowy