Warsztaty „Dotyk Sztuki" FOTORELACJA

Jako część projektu „Dotyk sztuki” na naszym Wydziale zostały przeprowadzone warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci. Również grupa dorosłych osób miała możliwość wykonać kolagrafie. Pod okiem naszych pracowników oraz studentów powstały autoportrety w płaskorzeźbie oraz odbitki graficzne prezentujące tematykę relacji międzyludzkich.

Osoby niewidome i słabowidzące mają na co dzień ograniczony dostęp do sztuki. Część muzeów zaczyna przystosowywać swoje ekspozycje do tego grona odbiorców i z pewnością działania te w przyszłości będą się rozwijać. Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS, w ramach prowadzonych badań naukowych i działalności artystycznej realizuje projekt „Dotyk sztuki”, skierowany do osób z dysfunkcją wzroku.

Instytut Sztuk Pięknych planuje dalsze działania w obszarze sztuki, skierowane do osób niewidomych i niedowidzących, których efekty prezentowane będą w przyszłości na kolejnych wystawach, warsztatach oraz w publikacjach podsumowujących etapy projektu.         

    Aktualności

    Autor
    Renata Gogol
    Data dodania
    5 grudnia 2019