2023 r.

 •  W dniu 29 września 2023 r. uczniowie klasy piątej kształcący się w zawodzie technik technologii chemicznej z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach wezmą udział w zajęciach poprowadzonych przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej.

 • W dniu 29 września 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Organicznej i Krystalochemii zajęcia laboratoryjne/pokazy pt. „W kolorowym świecie chemii” oraz „Chemia w życiu codziennym”. W w/w zajęciach udział wezmą uczniowie III i VI klasy Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie. Organizatorem zajęć jest dr Sylwia Sowa. Pomogą Jej w tym dr Kamil Dziuba i dr Sławomir Frynas.

 • W Katedrze Chemii Analitycznej w dniach 25,26,27 września br. zostaną przeprowadzone zajęcia laboratoryjne w ramach projektu „Spotkanie z nauką – Młody detektyw”. Zajęcia te poprowadzą dr Mateusz Ochab, dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr Dorota Gugała-Fekner.

 • W dniu 22 września br. od 9.00 do 12.00 pracownicy Katedry Chemii Analitycznej poprowadzą warsztaty dla uczniów klasy maturalnej z Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku również 27 września w godzinach 12.30-15.00 zostaną przeprowadzone warsztaty
  dla uczniów II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
  Warsztaty te poprowadzą dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr hab. Joanna Lenik, dr Dorota Gugała -Fekner,
  dr Mariusz Ochab, dr Iwona Gęca przy wsparciu laboratoryjnym dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry.

 • W dniu 28 czerwca 2023 r. w ramach umowy szkół partnerskich UMCS zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty związane z projektem „Akademia miareczkowania” dla 22 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego
  w Rypinie. Warsztaty poprowadzą:
  dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr hab. Joanna Lenik, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Mariusz Ochab, dr Iwona Gęca
  przy wsparciu laboratoryjnym dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry.

 • W ramach umowy szkół partnerskich UMCS zostały ustalone przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS warsztaty.
  W dniu 27 czerwca 2023 r. grupa 22 uczniów z Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie weźmie udział warsztatach pt. „Co kryje wnętrze kryształu” przeprowadzonych w Katedrze Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii z wykorzystaniem modeli cząsteczek
  i kryształów. Warsztaty poprowadzą dr Barbara Mirosław i dr Elżbieta Olszewska.

 • W ramach umowy szkół partnerskich UMCS i w związku z działaniami Katedry Chemii Nieorganicznej
  na rzecz promocji Wydziału Chemii w dniu 19 czerwca br. została przeprowadzona lekcja dla uczniów XXIII LO w Lublinie.
  Z Katedry Chemii Nieorganicznej w lekcji uczestniczyły dr hab. Agnieszka Gładysz-Płaska oraz dr Justyna Bąk.
 • W ramach umowy szkół partnerskich UMCS zostały ustalone przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS warsztaty.
  W dniu 15 czerwca 2023 r. dla uczniów XXIX Liceum Ogólnokształcącego w godzinach 8.30 - 11.30 w pracowni Katedry Chemii Polimerów zostaną przeprowadzone warsztaty pt. „Zobaczyć chemię - alkohole”.
  Warsztaty poprowadzą dr hab. Marta Grochowicz i dr Łukasz Szajnecki.

 • W dniu 15.06.2023 r. o godz. 9.00 zostaną przeprowadzone warsztaty laboratoryjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 52
  im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W warsztatach weźmie udział 20 uczniów klasy 3 wraz z wychowawcą. Warsztaty zatytułowane „Pierwsze spotkanie z nanotechnologią” przeprowadzone zostaną w Katedrze Chemii Fizycznej i będą obejmować: wprowadzenie teoretyczne dotycząc nanomateriałów w formie przystępnej dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęcia praktyczne z syntezy nanocząstek srebra i złota oraz nanocząstek magnetycznych.
  Osoby odpowiadające za w/w zajęcia: dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, dr Magdalena Błachnio i dr Marek Studziński.
 • W ramach współpracy z Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w dniach 25 maja oraz 13 czerwca 2023 r,
  został przeprowadzony wykład oraz prezentacja aparatury chromatograficznej będącej na wyposażeniu Katedry Chemii Polimerów. Zajęcia zostały zorganizowane i przeprowadzone przez dr. Łukasza Szajneckiego w budynku ”Chemii organicznej”
  przy ul. Glinianej 33.
 • Po raz ostatni w tym roku akademickim zostaną przeprowadzone Warsztaty Chemiczne „Kolorowa Chemia”,
  tym razem dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach.
  Warsztaty te prowadzą:
  - dla 24 uczniów w dniu 19.05. dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, dr Dorota Sieńko i dr Przemysław Podkościelny
  - dla 19 uczniów w dniu 02.06. dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Dorota Sieńko,
  Opieka laboratoryjna obu grup: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 • W dniu 21 kwietnia 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Polimerów
  warsztaty dla Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego (16 uczniów) - Szkoły Partnerskiej UMCS.
  Warsztaty z identyfikacji alkoholi prowadzą: dr hab. Marta Grochowicz i dr Łukasz Szajnecki.
 • Po raz kolejny w ramach cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu „Akademia miareczkowania” prowadzonego przez pracowników Katedry Chemii Analitycznej (w tym roku akademickim uczestniczyło w warsztatach ok. 70 uczniów z Lublina, Chełma i Lubartowa) zostaną przeprowadzone zajęcia laboratoryjne.
  W warsztatach w dniu 14.04.2023 r. weźmie udział 16 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie.
   
  W tym samym dniu z projektu „Akademia miareczkowania”
  skorzystają również uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach.
   
  Osoby odpowiadające za w/w zajęcia:
  Dr hab. Jolanta Nieszporek, dr hab. Joanna Lenik, dr Dorota Gugała-Fekner,
  dr Mateusz Ochab i dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.
  Warsztaty odbędą się w ramach programu Szkół Partnerskich.

  Tym razem Warsztaty Chemiczne „Kolorowa Chemia” zostaną przeprowadzone
  dla Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach.
  Warsztaty te poprowadzą:

  w dniu 12.05. dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Przemysław Podkościelny,
  w dniu 26.05. dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Dorota Sieńko,
  Opieka laboratoryjna: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.
 • W dniach 14 i 21 kwietnia br., uczniowie XXX Liceum Ogólnokształcące
  im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie wezmą udział w Warsztatach Chemicznych „W krainie chromu i manganu” organizowanych przez Wydział Chemii UMCS. Warsztaty poprowadzą:
  w dniu 14.04. - dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Przemysław Podkościelny,
  w dniu 21.04. - dr Elżbieta Olszewska i dr Monika Pańczyk.
  Opieka laboratoryjna: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 • W dniu 31 marca br. uczniowie Śródziemnomorskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Dominika Guzmana w Lublinie wezmą udział w Warsztatach Chemicznych „Kolorowa Chemia” organizowanych przez Wydział Chemii UMCS.
  Warsztaty poprowadzą: dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, dr Monika Pańczyk
  i dr Elżbieta Olszewska. Opieka laboratoryjna: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 • W dniu 31 marca 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Polimerów warsztaty dla 16 uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego
  im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie (szkoła partnerska UMCS).
  Warsztaty poprowadzą: dr hab. Marta Grochowicz, dr Łukasz Szajnecki.

 • W dniu 29 marca 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Tematyka warsztatów będzie dotyczyła zagadnień z zakresu chemii ogólnej m.in. pH roztworów wodnych elektrolitów, roztwarzania metali w kwasach, reakcji redoks oraz elementów analizy jakościowej kationów. Warsztaty poprowadzą: dr hab. Liliana Mazur, dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk, mgr Dariusz Osypiuk. Opieka laboratoryjna dr Halina Głuchowska.
 • W dniu 24 marca 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty związane z projektem „Akademia miareczkowania” dla 28 uczniów,
  II klasy Liceum z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie. Warsztaty poprowadzą: dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS,
  dr hab. Joanna Lenik, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Mariusz Ochab, dr Iwona Gęca
  przy wsparciu laboratoryjnym dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry.
 • W dniach 24 marca i 28 kwietnia br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie wezmą udział w Warsztatach Chemicznych „Kolorowa Chemia" organizowanych
  przez Wydział Chemii UMCS.
  Warsztaty poprowadzą: dr Monika Pańczyk i dr Elżbieta Olszewska. Opieka laboratoryjna:
  dr Wiesława Ćwikła-Bundyra. Zajęcia zaplanowane są dla ok. 40 uczniów.

 • W dniach 10 i 17 marca 2023 r. uczniowie 2 klasy (ok. 40 uczniów) Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Lubelska Szkoła Realna wezmą udział w Warsztatach Chemicznych  „Kolorowa Chemia” organizowanych przez Wydział Chemii UMCS.
  Warsztaty poprowadzą: dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, dr Elżbieta Olszewska,
  dr Monika Pańczyk i dr Przemysław Podkościelny.
  Opieka laboratoryjna: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 • W dniu 23 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty związane z projektem „Akademia miareczkowania” dla uczniów
  II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
  w Chełmie w ramach Szkoły Partnerskiej. Warsztaty poprowadzą:
  dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr hab. Joanna Lenik,
  dr Dorota Gugała-Fekner, dr Mateusz Ochab przy wsparciu laboratoryjnym
  dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry.

 • W dniu 16 lutego 2023 r. w Pracowni Technologii Światłowodów odbędą się warsztaty z technologii światłowodów dla uczniów Technikum Specjalnego nr 2
  w Lublinie. Warsztaty rozpoczną się wykładem mgr. inż. Adama Paździora,
  zajęcia praktyczne na Hali Półtechniki poprowadzą mgr Mariusz Makara,
  mgr Krzysztof Poturaj, mgr Aleksander Walewski, mgr inż. Grzegorz Wójcik.

 • W dniu 16 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii warsztaty dla ZSO w Poniatowej - Szkoły Partnerskiej UMCS. Warsztaty będą prowadzone przez: dr hab. Renatę Łyszczek, prof. UMCS; dr Agnieszkę Ostasz.
  Opieka laboratoryjna: dr Halina Głuchowska oraz mgr Iwona Rusinek.
 • W dniu 16 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Polimerów warsztaty dla ZSO w Poniatowej (13 uczniów) - Szkoły Partnerskiej UMCS. Warsztaty „Podstawowe reakcje charakterystyczne w chemii organicznej” poprowadzą: dr hab. Małgorzata Maciejewska i dr hab. Magdalena Sobiesiak, obsługa techniczna: dr Joanna Osypiuk-Tomasik.
 • W dniu 19 stycznia 2023 r. w sali laboratoryjnej (30A) w budynku Wydziału Chemii przy ulicy Glinianej zostaną przeprowadzone w zajęcia teoretyczno-praktyczne dla grupy uczniów z 4 klasy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (szkoła partnerska UMCS).
  Zajęcia przeprowadzą pracownicy Katedry Chemii Polimerów: dr hab. Marta Grochowicz, prof. UMCS i dr Łukasz Szajnecki.
 • W dniu 4 stycznia br. odbyły się w Katedrze Chemii Nieorganicznej warsztaty praktyczne pt. „ Chemia chromu i manganu”. Warsztaty odbyły się w ramach działań na rzecz pozyskiwania przyszłych kandydatów na studia pod tytułem „Zainteresuj się chemią”.
  W warsztatach udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach. Warsztaty poprowadził dr hab. Grzegorz Wójcik przy wsparciu laboratoryjnym mgr Marzeny Gęcy.

2022 r

 • W ramach podjętych przez Katedrę Chemii Nieorganicznej działań na rzecz pozyskania przyszłych kandydatów na studia pod tytułem „Zainteresuj się chemią” w dniu 23 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone warsztaty pod opieką: dr Justyny Bąk, dr Dominiki Fili, mgr Katarzyny Burdzy, mgr Alicji Wawszczak i mgr Marzeny Gęcy.

 • Warsztaty  "Źródła światła" dla uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie odbędą się w dniach 28.10.2022  i 04.11.2022. 
  Warsztaty poprowadzi dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 •  W ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS w dniu 27 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej pod opieką dr. Mateusza Ochaba, warsztaty pt. „Młody detektyw” dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej z Zespołu Szkół w Poniatowej.

 • W dniu 14 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty z miareczkowania dla Szkoły Partnerskiej Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (36 uczniów).
  Warsztaty poprowadzą: część alkacymetryczna: dr hab. Joanna Lenik, dr Mateusz Ochab, dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, część kompleksometryczna: dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Iwona Gęca.
 • W ramach pokazów/ćwiczeń laboratoryjnych pt. „Pierwszaki w świecie chemii” warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Organicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie w dniu 13.10.2022. Organizatorem pokazów jest dr Sylwia Sowa z Katedry Chemii Organicznej.

 • Warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Polimerów dla Liceum Międzynarodowego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w dniu 11 października 2022 r. Warsztaty poprowadzą: dr hab. Marta Grochowicz, dr hab. Magdalena Rogulska, dr hab. Magdalena Sobiesiak, obsługą techniczną zajmie się dr Joanna Osypiuk-Tomasik.
 • Warsztaty dla Uczniów Technikum Chemicznego zapoznające z zawodem technika analityka oraz budową i zasadą działania aparatury wykorzystywanej bo badań chromatograficznych przygotowane przez Katedrę Chemii Polimerów. Warsztaty w dniach 26.09.2022 do 15.10.2022 zostały poprowadzone przez dr Łukasza Szajneckiego.

 • Warsztaty przygotowane w dniu 21.09.2022 r. przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej dla uczniów czwartej klasy Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, kształcących się w zawodzie technik technologii chemicznej.
 • "Warsztaty „Akademia miareczkowania” w dniu 16.09.2022 r. dla uczniów klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Katedry Chemii Analitycznej:
  dr hab. Jolantę Nieszporek prof. UMCS, dr hab. Joannę Lenik, dr Dorotę Gugałę-Fekner, 
  dr Iwonę Gęcę, dr Mateusza Ochaba  i dr Wiesławę Ćwikłę -  Bundyrę.