2023 r

 • W dniach 24 marca i 28 kwietnia br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie wezmą udział w Warsztatach Chemicznych „Kolorowa Chemia" organizowanych
  przez Wydział Chemii UMCS.
  Warsztaty poprowadzą: dr Monika Pańczyk i dr Elżbieta Olszewska. Opieka laboratoryjna:
  dr Wiesława Ćwikła-Bundyra. Zajęcia zaplanowane są dla ok. 40 uczniów.

 • W dniach 10 i 17 marca 2023 r. uczniowie 2 klasy (ok. 40 uczniów) Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Lubelska Szkoła Realna wezmą udział w Warsztatach Chemicznych  „Kolorowa Chemia” organizowanych przez Wydział Chemii UMCS.
  Warsztaty poprowadzą: dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, dr Elżbieta Olszewska,
  dr Monika Pańczyk i dr Przemysław Podkościelny.
  Opieka laboratoryjna: dr Wiesława Ćwikła-Bundyra.

 • W dniu 23 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty związane z projektem „Akademia miareczkowania” dla uczniów
  II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera
  w Chełmie w ramach Szkoły Partnerskiej. Warsztaty poprowadzą:
  dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr hab. Joanna Lenik,
  dr Dorota Gugała-Fekner, dr Mateusz Ochab przy wsparciu laboratoryjnym
  dr Wiesławy Ćwikły-Bundyry

 • W dniu 16 lutego 2023 r. w Pracowni Technologii Światłowodów odbędą się warsztaty z technologii światłowodów dla uczniów Technikum Specjalnego nr 2
  w Lublinie. Warsztaty rozpoczną się wykładem mgr. inż. Adama Paździora,
  zajęcia praktyczne na Hali Półtechniki poprowadzą mgr Mariusz Makara,
  mgr Krzysztof Poturaj, mgr Aleksander Walewski, mgr inż. Grzegorz Wójcik.

 • W dniu 16 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Ogólnej, Koordynacyjnej i Krystalografii warsztaty dla ZSO w Poniatowej - Szkoły Partnerskiej UMCS. Warsztaty będą prowadzone przez: dr hab. Renatę Łyszczek, prof. UMCS; dr Agnieszkę Ostasz.
  Opieka laboratoryjna: dr Halina Głuchowska oraz mgr Iwona Rusinek.
 • W dniu 16 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Polimerów warsztaty dla ZSO w Poniatowej (13 uczniów) - Szkoły Partnerskiej UMCS. Warsztaty „Podstawowe reakcje charakterystyczne w chemii organicznej” poprowadzą: dr hab. Małgorzata Maciejewska i dr hab. Magdalena Sobiesiak, obsługa techniczna: dr Joanna Osypiuk-Tomasik.
 • W dniu 19 stycznia 2023 r. w sali laboratoryjnej (30A) w budynku Wydziału Chemii przy ulicy Glinianej zostaną przeprowadzone w zajęcia teoretyczno-praktyczne dla grupy uczniów z 4 klasy IX Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie (szkoła partnerska UMCS).
  Zajęcia przeprowadzą pracownicy Katedry Chemii Polimerów: dr hab. Marta Grochowicz, prof. UMCS i dr Łukasz Szajnecki.
 • W dniu 4 stycznia br. odbyły się w Katedrze Chemii Nieorganicznej warsztaty praktyczne pt. „ Chemia chromu i manganu”. Warsztaty odbyły się w ramach działań na rzecz pozyskiwania przyszłych kandydatów na studia pod tytułem „Zainteresuj się chemią”.
  W warsztatach udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach. Warsztaty poprowadził dr hab. Grzegorz Wójcik przy wsparciu laboratoryjnym mgr Marzeny Gęcy.

2022 r

 • W ramach podjętych przez Katedrę Chemii Nieorganicznej działań na rzecz pozyskania przyszłych kandydatów na studia pod tytułem „Zainteresuj się chemią” w dniu 23 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone warsztaty pod opieką: dr Justyny Bąk, dr Dominiki Fili, mgr Katarzyny Burdzy , mgr Alicji Wawszczak i mgr Marzeny Gęcy.

 • Warsztaty  "Źródła światła" dla uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie odbędą się w dniach 28.10.2022  i 04.11.2022. 
  Warsztaty poprowadzi dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Wiesława Ćwikła -Bundyra.

 •  W ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS w dniu 27 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej pod opieką dr. Mateusza Ochaba, warsztaty pt. „Młody detektyw” dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej z Zespołu Szkół w Poniatowej.

 • W dniu 14 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty z miareczkowania dla Szkoły Partnerskiej Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (36 uczniów).
  Warsztaty poprowadzą: część alkacymetryczna: dr hab. Joanna Lenik, dr Mateusz Ochab, dr Wiesława Ćwikła-Bundyra, część kompleksometryczna: dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Iwona Gęca.

 • W ramach pokazów/ćwiczeń laboratoryjnych pt. „Pierwszaki w świecie chemii” warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Organicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie w dniu 13.10.2022. Organizatorem pokazów jest dr Sylwia Sowa z Katedry Chemii Organicznej.

 • Warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Polimerów dla Liceum Międzynarodowego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w dniu 11 października 2022 r. Warsztaty poprowadzą: dr hab. Marta Grochowicz, dr hab. Magdalena Rogulska, dr hab. Magdalena Sobiesiak, obsługą techniczną zajmie się dr Joanna Osypiuk-Tomasik.

 • Warsztaty dla Uczniów Technikum Chemicznego zapoznające z zawodem technika analityka oraz budową i zasadą działania aparatury wykorzystywanej bo badań chromatograficznych przygotowane przez Katedrę Chemii Polimerów. Warsztaty w dniach 26.09.2022 do 15.10.2022 zostały poprowadzone przez dr Łukasza Szajneckiego.

 • Warsztaty przygotowane w dniu 21.09.2022 r. przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej dla uczniów czwartej klasy Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, kształcących się w zawodzie technik technologii chemicznej.

 • "Warsztaty „Akademia miareczkowania” w dniu 16.09.2022 r. dla uczniów klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Katedry Chemii Analitycznej:
  dr hab. Jolantę Nieszporek prof. UMCS, dr hab. Joannę Lenik, dr Dorotę Gugałę-Fekner, 
  dr Iwonę Gęcę, dr Mateusza Ochaba  i dr Wiesławę Ćwikłę -  Bundyrę.