• "Warsztaty „Akademia miareczkowania” w dniu 16.09.2022 r. dla uczniów klasy maturalnej II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku przygotowane i przeprowadzone przez pracowników Katedry Chemii Analitycznej: dr hab. Jolantę Nieszporek prof. UMCS, dr hab. Joannę Lenik, dr Dorotę Gugałę-Fekner , dr Iwonę Gęcę,  dr  Mateusza Ochaba  i  dr Wiesławę Ćwikłę -  Bundyrę.

 • Warsztaty przygotowane w dniu 21.09.2022 r. przez pracowników Katedry Technologii Chemicznej dla uczniów czwartej klasy Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, kształcących się w zawodzie technik technologii chemicznej.

 • Warsztaty dla Uczniów Technikum Chemicznego zapoznające z zawodem technika analityka oraz budową i zasadą działania aparatury wykorzystywanej bo badań chromatograficznych przygotowane przez Katedrę Chemii Polimerów. Warsztaty w dniach 26.09.2022 do 15.10.2022 zostały poprowadzone przez dr Łukasza Szajneckiego.

 • Warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Polimerów dla Liceum Międzynarodowego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie w dniu 11 października 2022 r. Warsztaty poprowadzą: dr hab. Marta Grochowicz, dr hab. Magdalena Rogulska, dr hab. Magdalena Sobiesiak, obsługą techniczną zajmie się dr Joanna Osypiuk-Tomasik.

 • W ramach pokazów/ćwiczeń laboratoryjnych pt. „Pierwszaki w świecie chemii” warsztaty poprowadzone przez Katedrę Chemii Organicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie w dniu 13.10.2022. Organizatorem pokazów jest dr Sylwia Sowa z Katedry Chemii Organicznej.

 • W dniu 14 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej warsztaty z miareczkowania dla Szkoły Partnerskiej Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie (36 uczniów).
  Warsztaty poprowadzą:
  część alkacymetryczna: dr hab. Joanna Lenik, dr Mateusz Ochab, dr Wiesława Ćwikła-Bundyra,
  część kompleksometryczna: dr hab. Jolanta Nieszporek, prof. UMCS, dr Dorota Gugała-Fekner, dr Iwona Gęca.
 •  W ramach programu Szkoły Partnerskie UMCS w dniu 27 października 2022 r. zostaną przeprowadzone w Katedrze Chemii Analitycznej pod opieką dr. Mateusza Ochaba, warsztaty pt. „Młody detektyw” dla uczniów klasy biologiczno-chemicznej z Zespołu Szkół w Poniatowej.

 • Warsztaty  "Źródła światła" dla uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie odbędą się w dniach 28.10.2022  i 04.11.2022. 
  Warsztaty poprowadzi dr Agnieszka Marcewicz-Kuba i dr Wiesława Ćwikła -Bundyra.

 • W ramach podjętych przez Katedrę Chemii Nieorganicznej działań na rzecz pozyskania przyszłych kandydatów na studia pod tytułem „Zainteresuj się chemią” w dniu 23 listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone warsztaty pod opieką: dr Justyny Bąk, dr Dominiki Fili, mgr Katarzyny Burdzy , mgr Alicji Wawszczak i mgr Marzeny Gęcy.