Warsztaty

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego wraz z uczniami na warsztaty językowo-kulturowe prowadzone przez studentów z Koła Naukowego Anglistów UMCS. Warsztaty odbywają się w Instytucie Anglistyki UMCS według ustalonego harmonogramu. Zapisy na warsztaty przyjmujemy drogą elektroniczną za pomocą formularza, w którym podane są dostępne daty zajęć.
Dzięki współpracy z Centrum Brytyjskim UMCS w Lublinie, po warsztatach w Instytucie Anglistyki zapraszamy także na zajęcia do Biblioteki British Council przy ul. Zuchów 2.

Warsztaty przewidziane są dla jednej klasy (max. 30 osób) z klas VII-VIII szkoły podstawowej i klas I-III liceum lub technikum. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, liczy się kolejność zgłoszeń.

Na relacje z poprzednich edycji warsztatów zapraszamy do naszej galerii.