Warsztat elektroniczny


Pracownicy


Piotr Mendel (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 115 (I p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6171
e-mail: piotr.mendel@umcs.pl


Stanisław Żydek (strona internetowa IF UMCS)

Pokój: 115 (I p., budynek Średniej Fizyki)
Telefon: (81) 537-6171
e-mail: stanislaw.zydek@poczta.umcs.lublin.pl