VIII Warsztaty Młodych Geomorfologów 2013

Zarząd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Władze Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie pragną zaprosić młodych badaczy geomorfologii i paleogeografii – doktorantów, studentów studiów magisterskich – do wzięcia udziału w kolejnych VIII Warsztatach Młodych Geomorfologów, które odbędą się w dniach 3 - 5.06.2013 r. na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Organizowane od 2006 roku Warsztaty nawiązują do podobnych spotkań warsztatowych dla doktorantów, organizowanych przez British Geomorphological Research Group (BGRG), które odbywają się corocznie w Windsorze (Wielka Brytania).

Ideą warsztatów jest zapoznanie młodych adeptów geomorfologii/paleogeografii z podstawowymi zagadnieniami szeroko rozumianej pracy naukowej. Warsztaty, prowadzone w formie wykładów, dyskusji, pracy w grupach oraz indywidualnych prezentacji, mają przybliżyć młodym naukowcom zasady prowadzenia samodzielnej pracy naukowej, zapoznać z formułowaniem projektów badawczych, przygotowaniem wystąpień i publikacji oraz metodami prowadzenia badań naukowych. Stworzą one także doskonałą okazję do spotkania doktorantów/magistrantów z różnych ośrodków, by mogli wzajemnie zapoznać się z tematyką prowadzonych przez siebie projektów, co w przyszłości może ułatwić im współpracę i wymianę doświadczeń.

Tegoroczna edycja Warsztatów będzie obfitowała również w prezentację szeregu metod laboratoryjnych, wykorzystywanych w geomorfologii. Metody zaprezentują doświadczeni specjaliści - pracownicy WNoZiGP UMCS w Lublinie - przy pomocy specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, którym dysponuje Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z następującymi analizami laboratoryjnymi:

 • sedymentologicznymi
 • mikromorfologicznymi
 • geochemicznymi
 • metodami datowań osadów
 • palinologicznymi
 • paleobotanicznymi i mikropaleontologicznymi
 • geotechnicznymi

Możliwość zapoznania z metodami i ich wykorzystaniem przy użyciu wysokiej klasy sprzętu oraz spotkanie z doświadczonymi specjalistami w zakresie poszczególnych met od laboratoryjnych stworzy możliwość do nawiązania współpracy naukowej w zakresie prowadzonych badań.

  Aktualności

  Data dodania
  1 marca 2013