VII ZJAZD
19-20 marca 2022 r.

 

> sobota, 19 marca 2022 r.

9:00-16:15 (8 godzin)
Tworzenie, transformacja oraz likwidacja spółek prawa handlowego
prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak (kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS) 

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15

> niedziela, 20 marca 2022 r.

9:00-16:15 (8 godzin)
Skutki podatkowe tworzenia, transformacji oraz likwidacji spółek prawa handlowego
Maciej Jaśniewicz (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15