VII Sympozjum Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych FENS’2014, 14-17 maja 2014 r.

W dniach 14-17 maja 2014 r. w Instytucie Informatyki UMCS (II p., nowy budynek Instytutu Informatyki, s. 217, ul. Akademicka 9) odbyło się VII Sympozjum Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych FENS’2014. 

Tematyka Sympozjum obejmowała metodykę i praktykę wykorzystywania w badaniach ekonomicznych, matematycznych i w inżynierii finansowej oraz naukach społecznych teorii i metod wywodzących się z nauk fizycznych. Sympozjum umożliwiło szerokie zaprezentowanie osiągnięć badaczy polskich w tej dziedzinie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Sympozjum.

Plakat Sympozjum

Program Sympozjum