VII Konkurs Lubelskiego Festiwalu Nauki - Catch the moment in science

Organizatorzy XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września 2021 roku pod hasłem „Nauka bez granic. Enjoy science!”, serdecznie zapraszają do udziału w siódmym i zarazem ostatnim z cyklu konkursów w ramach całego wydarzenia!

Celem konkursu „Catch the moment in science” jest ukazanie wpływu nauki
na życie człowieka z uwzględnieniem tego, jak zmieniają się przyzwyczajenia
i nawyki w jego codziennym funkcjonowaniu dzięki postępowi technicznemu,
który dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Konkurs ma za zadanie promowanie znaczenia nauki i odkryć naukowych dla rozwoju gospodarki regionu, kraju i świata oraz poprawy życia mieszkańców, integrację
i współpracę społeczności lokalnej ze środowiskiem naukowym i twórczym Lubelszczyzny, rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazywanie w przystępny sposób przydatności wiedzy naukowej
w codziennym życiu, zachęcenie dzieci, młodzieży i dorosłych do odkrywania i czerpania radości płynącej z nauki, upowszechnianie działalności naukowej i twórczej
w społeczeństwie, tworzenie więzi społecznych i zachęcenie do uczestnictwa w kulturze, aktywizację społeczną oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i obcokrajowców, a także wyrównanie szans edukacyjnych i wspomaganie dialogu międzypokoleniowego, międzykulturowego i międzynarodowego.

Zadaniem uczestników konkursu jest ukazanie poprzez fotografię rozwoju nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu postępu technicznego na codzienne funkcjonowanie człowieka. Nawiązujące do tematyki konkursu zdjęcie należy opisać, a następnie przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego
na stronie konkursowej.

Link do szczegółowych informacji o konkursie i formularza zgłoszeniowego VII Konkursu Lubelskiego Festiwalu Nauki „Catch the moment in science” na stronie organizatora

Spośród zgłoszonych prac jury wybierze jednego laureata konkursu. Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami: zgodnością fotografii z zadaniem konkursowym, opisem wykonanego zdjęcia, a także najwyższą wartością pod kątem upowszechniania, promowania oraz popularyzowania nauki i badań naukowych w społeczeństwie.

Konkurs skierowany jest do osób dorosłych (35+) z kraju i za granicą. 

Zgłoszenia trwają do 12.09.2021 r.  

Na laureata czeka atrakcyjna nagroda rzeczowa o wartości 2000 zł (brutto)!
Nie czekaj! Uchwyć naukę w kadrze!

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”
Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o
XVII Lubelskim Festiwalu Nauki

    Aktualności

    Data dodania
    27 sierpnia 2021