VII Kongres Młodych Matematyków Polskich - 20-23.09.2018 r.