VII Kongres Młodych Matematyków Polskich - 20-23.09.2018 r.

Kongres Młodych Matematyków Polskich jest cyklicznym wydarzeniem, na którym spotykają się uzdolnieni matematycznie uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Polski. Uczestnicy tych spotkań mają możliwość wysłuchania specjalnych wykładów przygotowanych przez innych uczniów oraz znanych polskich matematyków, nawiązania kontaktów, dyskusji i wymiany doświadczeń z miłośnikami matematyki - rówieśnikami jak i nauczycielami akademickimi.

Obecna edycja: VII Kongres Młodych Matematyków Polskich, odbędzie się w Lublinie w dniach 20-23 września 2018 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Poprzednie edycje miały miejsce: w Warszawie (2004)Poznaniu (2008)Krakowie (2010)Gdańsku (2012)Zielonej Górze (2014) i Warszawie (2016). Zachęcamy wszystkich uczestników do zapoznania się z programem oraz wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi Kongresu. 

Organizatorami Kongresów Młodych Matematyków Polskich (od drugiego począwszy) są jednostki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych. Głównymi organizatorami Pierwszego Kongresu (2004) był Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ustalono, że głównymi organizatorami każdego z następnych Kongresów będą Instytut Matematyczny PAN i Wydział (Instytut) wyższej uczelni, na której dany Kongres się odbędzie. Pozostałe jednostki są współorganizatorami Kongresu.

Organizatorzy główni:

Współrganizatorzy:


Informacje praktyczne (O Lublinie, Kampus i Wydział MFiI, Dojazd, Noclegi)

Strona internetowa


Aktualności


(1.03.2018 r.) Zgłoszenia indywidualne 

Przewidujemy, że w Kongresie weźmie udział około 250 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość z nich zostanie wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty.Pragniemy jednak umożliwić każdemu uczniowi pasjonującemu się matematyką zgłoszenie chęci uczestnictwa w Kongresie poprzez przesłanie maila do dnia 30 kwietnia 2018 r. na poniższy adres:

rekrutacja@7kmmp.umcs.lublin.pl

Mail powinien zawierać list motywacyjny oraz ewentualnie propozycję wykładu (streszczenie lub prezentacja byłaby mile widziana), który kandydat chciałby przedstawić na Kongresie.

Uczniowie zgłaszający się indywidualnie, po zakwalifikowaniu przez Komitet Organizacyjny, zostaną dołączeni do grup wskazanych przez kuratoria. Koszty związane z uczestnictwem w Kongresie uczniów (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne i inne atrakcje) pokryją organizatorzy. Nie możemy, niestety, zagwarantować pokrycia kosztów dojazdu.

Informacje o kwalifikacji, ewentualnie umieszczeniu na liście rezerwowej, zostaną przesłane drogą mailową bezpośrednio do zainteresowanych uczniów.

Komitet Organizacyjny 7KMMP


Relacja TV UMCS

Otwarcie Kongresu Młodych Matematyków Polskich (Fotorelacja - Bartosz Proll)

Fotorelacja (Facebook Wydziału)