VII Kongres Młodych Matematyków Polskich

Kongres Młodych Matematyków Polskich to cykliczna inicjatywa, skupiająca uzdolnionych matematycznie uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Tegoroczna, siódma edycja wydarzenia odbyła się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w dniach 20-23 września br. Uczestnicy spotkań wysłuchali specjalnych wykładów przygotowanych przez znanych matematyków oraz wzięli udział w tematycznych dyskusjach. Dodatkowo mieli możliwość nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi miłośnikami matematyki - rówieśnikami, jak i nauczycielami akademickimi.

fot. Bartosz Proll

W tegorocznym Kongresie Młodych Matematyków Polskich wzięło udział około 250 uczniów reprezentujących wszystkie województwa. Większość uczestników została wytypowana przez wojewódzkie Kuratoria Oświaty. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Poprzednie edycje odbyły się m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie czy Gdańsku.

Organizatorami VII Kongresu są: Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystej inauguracji wydarzenia, która miała miejsce 21 września w Auli Instytutu Informatyki UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2018