V ZJAZD
6-7 maja 2023 (zdalny) 

sobota 6 maja 2023 

9:00-12:15 (4 godziny)
Uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE
dr Tomasz Tratkiewicz (UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
 

13:00-16:15 (4 godziny)
Opodatkowanie obrotu towarami i usługami między państwami Unii Europejskiej i państwami trzecimi
dr Tomasz Tratkiewicz (UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15
 

niedziela 7 maja 2023 

9:00-13:00 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby prawne - cz. II
dr Tomasz Woźniak (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
 

12:15-13:00 przerwa obiadowa 

13:00-16:15 (4 godziny)
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez osoby fizyczne - cz. II
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15