V Konkurs na pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

Do 7 lipca 2017 r. (piątek) przedłużono termin składania wniosków w V edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Tegoroczna pula nagród wynosi 200 000 zł.

 Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:

 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z ww. podmiotów,
 • osoby fizyczne.

Wnioski konkursowe, wypełnione zgodnie z wymaganiami Regulaminu, należy przesyłać na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

Szczegółowe informacje o konkursie:

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  26 maja 2017