USOSmail - wysyłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie wiadomości do grup zajęciowych

Pracownicy prowadzący zajęcia dydaktyczne mogą wysyłać maile do studentów ze swoich grup zajęciowych. Mogą wysłać do wybranych grup jak również do wszystkich swoich studentów ze wszystkich grup.

Ścieżka dostępu:

USOSweb > zakładka mój USOSweb > USOSmail (lewe menu) > DODAJ ODBIORCÓW > grupy zajęciowe > wybrać odpowiedni cykl dydaktyczny + zajęcia > ZAPISZ i ZAMKNIJ (w ten sposób dodadzą się adresy mailowe wszystkich studentów z tych grup) > wpisać tytuł i treść maila > można również załączyć plik (przycisk ZAŁĄCZ PLIK pod wpisaną treścią wiadomości)

Jeśli przynajmniej jeden adresat ma niepoprawny adres e-mail, to próba wysłania wiadomości zakończy się błędem, a na swoją skrzynkę pocztową otrzymasz raport z wysyłki. Mimo to wiadomość otrzymają pozostali adresaci.

 

 

Masowe wysyłanie wiadomości

Pracownicy wybranych jednostek oraz osoby pełniący funkcje kierownicze mogą wysyłać wiadomości do przygotowanych przez administratorów zbiorów osób. Zapotrzebowanie na dodatkowe zbiory osób prosimy zgłaszać na usos@umcs.pl.

Jeśli przynajmniej jeden adresat ma niepoprawny adres e-mail, to próba wysłania wiadomości zakończy się błędem, a na swoją skrzynkę pocztową otrzymasz raport z wysyłki. Mimo to wiadomość otrzymają pozostali adresaci.

Prosimy o nienadużywanie tej funkcjonalności.